Podcast

Asumisen laatu -podcast

Asumisen laatu -podcast keskittyy nimensä mukaisesti asumisen laatuun monelta näkökulmalta. Haastateltavina on alan asiantuntijoita laidasta laitaan ja heidän kaikkien kanssa pyritään löytämään näkökulmia, jotka eivät välttämättä muuten pääse esiin.

Malviina Peltonen

Asumisen laatu, asukkaan näkökulma

Helsinkiläinen Malviina Peltonen toimii aktiivisesti mukana asukashallinnossa ja on asukkaiden edustajana myös A-Kruunun hallituksessa. Malviina korostaa hyvän suunnittelun, ekologisuuden ja hinnan merkitystä asumisessa.

Henna Helander

Asumisen laatu, arkkitehdin näkökulma

Suomen arkkitehtiliitto SAFAn puheenjohtaja Henna Helander tunnetaan intohimoisena paremman asumisen puolestapuhujana, joka korostaa kauneuden, valon ja ihmisten tarpeiden huomioon ottamista suunnittelussa.

Matti Vatilo

Asumisen laatu, rakennuslain näkökulma

Ympäristöministeriön entinen alueet ja yhdyskunnat -yksikön päällikkö, A-Kruunun hallituksen puheenjohtaja, arkkitehti Matti Vatilo korostaa näkökulmassaan klassisia hyvän suunnittelun tavoitteita luoda asumiseen kauneutta, kestävyyttä ja käyttökelpoisuutta.

Niko Paunonen

Asumisen laatu, rakentajan näkökulma

Rakennuspetäjä Oy:n vastaava työnjohtaja, rakennusinsinööri Niko Paunosella on kokemusta ja näkemystä ARA-tuotannon tekemisestä. Hän korostaa näkökulmassaan hyvän suunnittelun merkitystä ja kaipaa taloihin sielua 50-luvun arkkitehtuurin malliin.

Venla Bernelius

Asumisen laatu, segregaationäkökulma

Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen apulaisprofessori Venla Bernelius haluaisi Suomeen ihania ja lumoavia kaupunkeja, joissa monimuotoinen asuminen mahdollistaa mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumisen.

Johanna Hätönen

Asumisen laatu, esteettömyyden näkökulma

Invalidiliiton esteettömyysasiantuntija Johanna Hätönen korostaa, että esteettömät ja toimivat tilat auttavat kaikkien asukkaiden elämää, mahdollistaa tasavertaisin asumisen kaikille ja ehkäisee jopa segregaatiota. Kyse on myös ihmisoikeudesta.