Vastuullisuus

Vastuullisuus A‑Kruunussa

Vastuullisuus kuuluu A-Kruunun ydintoimintaan ja strategiaan. Vastuullisuusohjelmamme perustuu toimintaympäristöön liittyviin megatrendeihin, sidosryhmien odotuksiin ja eettisiin periaatteisiin.

Vastuullisuus tarkoittaa vastuuta ihmisistä, joita ovat asunnoissamme asuvat asukkaat, sekä meillä työskentelevät henkilöt. Vastuullisuus tarkoittaa vastuuta ympäristöstä, kuten vaikuttamista kiinteistöjen energiankulutukseen sekä puukerrostalorakentamisen edistämistä. Vastuullisuus on vastuuta rakentamisen ja suunnittelun laadusta. Vastuullisuus on myös taloudellista vastuuta sekä vastuullisia, läpinäkyviä ja eettisiä toimintaperiaatteita myös alihankintaketjuissa.

vastuullisuus

 

Green Office

A-Kruunun toimisto sai WWF Suomi Green Office -sertifikaatin 24.5.2023. Olemme luoneet oman ympäristöohjelman ja tavoitteet työpaikallemme ja sitoutuneet noudattamaan Green Office -kriteereitä.

Vastuullisuusohjelma

vastuullisuus

A-Kruunun yritysvastuuraportti 2023

Vastuullisuus on olennainen osa A-Kruunun ydintoimintaa ja strategiaa. Meille se tarkoittaa vastuuta ihmisistä, joita ovat asunnoissamme asuvat asukkaat sekä meillä työskentelevät henkilöt. Lisäksi se tarkoittaa vastuuta ympäristöstä sekä yhteiskunnasta.

Raportissa käsitellyt olennaiset vastuullisuusteemat ja -näkökohdat perustuvat GRI-standardien mukaisesti olennaisuusarvioon, joka on esitetty yrityksen vastuullisuusohjelmassa 2023-2025. Raportissa kuvataan vastuullisuusohjelma tavoitteineen sekä vuonna 2023 tehdyt vastuullisuustoimenpiteet. Raportti perustuu uusittuihin GRI-standardeihin.

Tutustu yritysvastuuraporttiin, jota pääset lukemaan tästä linkistä

Lisätietoja:

Hallintopäällikkö Riikka Vitakoski, puh. 050 527 0795

Toimitusjohtaja Jari Mäkimattila, puh. 040 755 3924

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@a-kruunu.fi

Yritysvastuu A‑Kruunun uutisissa ja blogissa

Tästä pääset selaamaan A-Kruunussa julkaistuja yritysvastuuseen liittyviä uutisia ja blogeja.

Ympäristövastuu

A-Kruunussa rakennetaan kestävää kaupunkiympäristöä. Toimimme kierrätyksen edistämiseksi ja pyrimme vähentämään kiinteistöillä syntyvän jätteen määrää. Kannustamme asukkaitamme arjessaan valintoihin ja ratkaisuihin, joilla vähennetään energiankulutusta sekä edistetään kestävämpää arkea - kaikki me yhdessä saamme enemmän aikaan!

Lisää ympäristövastuusta ja vinkeistä voit lukea Ohjeita kestävään asumiseen -sivultamme.

Vähähiilisyyden tiekartta

Kuva esitteen kannesta

Eettiset periaatteet

A-Kruunu toimii pitkäjänteisesti, noudattaa alan hyviä käytäntöjä ja toimii valtionyhtiöiden omistajapolitiikasta annetun ohjeistuksen mukaisesti. Toimintamme perustuu eettisiin periaatteisiin, jotka ovat hallituksen hyväksymät. Pyrimme myös vaikutusvaltamme puitteissa varmistamaan, että alihankkijat sitoutuvat näihin eettisiin periaatteisiin.

Kuva ohjeista

Noudatamme lakeja ja säädöksiä

Noudatamme luotettavaa, eettistä ja rehellistä liiketoimintatapaa

Kunnioitamme ja noudatamme ihmisoikeuksia ja ILO:n määrittelemiä työntekijän perusoikeuksia

Noudatamme tasa-arvosta annettuja lakeja ja määräyksiä, sekä syrjimätöntä kohtelua

Kunnioitamme työntekijöiden perusoikeuksia, kuten oikeutta työsopimusneuvotteluihin

Takaamme työntekijöillemme turvalliset ja terveelliset työskentelyolosuhteet

Vältämme eturistiriitoja

Emme käytä epäeettisiä kauppa tapoja emmekä hyväksy tai maksa lahjuksia

Toimimme ympäristöä rasittamatta ja edistämme kestävää kehitystä

Odotamme näiden periaatteiden noudattamista myös yhteistyökumppaneiltamme

Whistleblowing-ilmoituskanava

A-Kruunun avoimeen ja vastuulliseen toimintaan kuuluu Whistleblowing- ilmoitusmenettely.

Sen avulla A-Kruunun työntekijät, kumppanit ja sidosryhmät voivat ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä, jotka ovat A-Kruunun arvoja, toimintaperiaatteita, käytäntöjä, sääntöjä tai yhtiötä koskevaa lainsäädäntöä vastaan.

Whistleblowing-ilmoituskanava on työkalu, jolla ilmoituksen tekijä voi ilmaista huolensa tai epäilyksensä nimettömästi ja luottamuksellisesti. Ilmoituskanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen, eikä täällä käsitellä asiakaspalautteita tai asiakasreklamaatioita. A-Kruunussa whistleblowing-ilmoitukset käsitellään oheisen kaavion mukaisesti.

vastuullisuus

 

Ilmoitusten käsittelymalli on seuraava. Kun A-Kruunu saa ilmoituksen, se arvioidaan. Arvioinnissa todetaan, tuleeko asiaa tutkia vai ei.
 
Jos asiaa ei tarvitse tutkia, kirjataan päätös käsittelyn lopettamisesta perusteluineen ja käsittely lopetetaan.

Jos asiaa on syytä tutkia, nimetään vastuutahot, tehdään selvitys ja dokumentoidaan havainnot. Tämän jälkeen tehdään toimenpide-ehdotukset ja korjaavien toimenpiteiden toteutus mm. prosessien korjaaminen, ohjeistus, koulutus, työoikeudelliset seuraamukset, rikosilmoitus, oikeusprosessi. Toimenpiteet vielä lopuksi dokumentoidaan ja raportoidaan, jonka jälkeen käsittely lopetetaan.

Ilmoituskanavan vastuuhenkilöinä toimivat A-Kruunun hallituksen puheenjohtaja, hallintopäällikkö sekä työsuojeluvaltuutettu.

Tee ilmoitus A-Kruunun First Whistle -kanavaan osoitteessa:https://firstwhistle.fi/akruunu.

A-Kruunun Whistleblowing-ilmoituskanavaa hallinnoi Juuriharja Consulting Group Oy, joka on ulkopuolinen, kotimainen ja puolueeton palveluntarjoaja. Lue lisää Whistleblowing-ilmoituskanavasta Juuriharjan verkkosivuilta. Tutustu A-Kruunun Whistleblowing-rekisteriselosteeseen

Verenluovutus työajalla

Kuva sertifikaatista