Information om att söka bostad

Grunder för val av hyresgäster

Alla A-Kruunus bostäder är ARA-hyresbostäder, så vid valet av hyresgäster följer vi ARA:s anvisningar för val av hyresgäster.

Alla våra hyresbostäder hyrs ut på basis av inkomna bostadsansökningar. Efter att du har lämnat in en ansökan är du automatiskt med i valet av hyresgäster för alla bostäder som matchar din ansökan.

Grunderna för val av hyresgäster till ARA-bostäder

Alla A-Kruunus bostäder är ARA-hyresbostäder och vid val av hyresgäster följer vi ARA:s anvisningar för val av hyresgäster. Vi strävar efter att erbjuda bostäder till de sökande som behöver dem mest och prioriterar sökande som har det mest brådskande bostadsbehovet, de lägsta inkomsterna och tillhör de mindre bemedlade.

 

Förmögenhetsgränser

Vid ansökan om A-Kruunus bostäder ska den sökandes förmögenhet ligga inom de kommunspecifika förmögenhetsgränserna. Förmögenhetsgränserna bestäms utifrån hushållets storlek och kommunerna granskar dem årligen.

Om din förmögenhet överskrider förmögenhetsgränsen för den kommun som ansökan gäller kan vi inte beakta din ansökan i valet av hyresgäster i ifrågavarande kommun. Du hittar de kommunspecifika förmögenhetsgränserna nedan. Som förmögenhet beaktas den förmögenhet som finns vid tidpunkten för ansökan samt sådan förmögenhet som den sökande har avstått från under året innan ansökan gjorts. Förvärvsinkomster räknas inte som förmögenhet. Hushållets skulder dras av från förmögenheten. Både förmögenheten och skulderna ska uppges i bostadsansökan och bestyrkas med bilagor efter att du har fått ett bostadserbjudande.

Förmögenhet är till exempel: 

  • En fastighet eller aktielägenhet som ägs av den sökande och för vilka det krävs en tillförlitlig uppskattning av egendomens försäljningsvärde.
  • Aktier och fonder. Vi beaktar värdet vid tidpunkten för ansökan.
  • Annan betydande förmögenhet (t.ex. besparingar, skogsägande) 

Från den förmögenhet som beaktas kan du dra av värdet på din ägarbostad som finns på den ort som du flyttar från, om du flyttar till en annan ort på grund av arbete och det inte är ändamålsenligt att dagligen ta dig till och från arbetet på grund av långa avstånd.

Kommunspecifika förmögenhetsgränser

1 person: 75000 €
2 personer: 94000 €
3 personer: 125000 €
4 personer: 135000 €
5 personer: 145000 €
Extra person: +10000 €

1 person: 93000 €
2 personer: 133000 €
3 personer: 216000 €
4 personer: 221000 €
5 personer: 226000 €
Extra person: +5000 €

1 person: 60500 €
2 personer: 77000 €
3 personer: 99000 €
4 personer: 121000 €
5 personer: 126500 €
Extra person: +5500 €

1 person: 41000€
2 personer: 50000€
3 personer:67000€
4 personer: 77000 €
5 personer: 87000 €
Extra person: +10000 €

1 person: 60500 €
2 personer: 77000 €
3 personer: 99000 €
4 personer: 121000 €
5 personer: 126500 €
Extra person: +5500 €

1 person: 72000 €
2 personer: 89000 €
3 personer: 119000 €
4 personer: 129000 €
5 personer: 139000 €
Extra person: +10000 €

1 person: 60500 €
2 personer: 77000 €
3 personer: 99000 €
4 personer: 121000 €
5 personer: 126500 €
Extra person: +5500 €

1 person: 60500 €
2 personer: 77000 €
3 personer: 99000 €
4 personer: 121000 €
5 personer: 126500 €
Extra person: +5500 €

1 person: 42000 €
2 personer: 52000 €
3 personer: 68000 €
4 personer: 78000 €
5 personer: 88000 €
Extra person: +10000 €

1 person: 26000 €
2 personer: 39000 €
3 personer: 52000 €
4 personer: 62000 €
5 personer: 72000 €
Extra person: +10000 €

1 person: 60500 €
2 personer: 77000 €
3 personer: 99000 €
4 personer: 121000 €
5 personer: 126500 €
Extra person: +5500 €

1 person: 60500 €
2 personer: 77000 €
3 personer: 99000 €
4 personer: 121000 €
5 personer: 126000 €
Extra person: +5500 €

1 person: 60500 €
2 personer: 77000 €
3 personer: 99000 €
4 personer: 121000 €
5 personer: 126500 €
Extra person: +5500 €

1 person: 64000 €
2 personer: 84000 €
3 personer: 108000 €
4 personer: 130000 €
5 personer: 135000 €
Extra person: +5000 €

1 person: 60500 €
2 personer: 77000 €
3 personer: 99000 €
4 personer: 121000 €
5 personer: 126500 €
Extra person: +5500 €

1 person: 57000 €
2 personer: 73000 €
3 personer: 98000 €
4 personer: 108000 €
5 personer: 118000 €
Extra person: +10000 €

1 person: 49000 €
2 personer: 74000 €
3 personer: 98000 €
4 personer: 108000 €
5 personer: 118000 €
Extra person: +10000 €

1 person: 60500 €
2 personer: 77000 €
3 personer: 99000 €
4 personer: 121000 €
5 personer: 126500 €
Extra person: +5000 €

1 person: 55000 €
2 personer: 69000 €
3 personer: 92000 €
4 personer: 102000 €
5 personer: 112000 €
Extra person: +10000 €

Bekanta dig med broschyren God hyressed 

I regel kan hyresgästen och hyresvärden komma överens om villkoren för hyresförhållandet. Lagstiftningen ålägger dock både hyresvärden och hyresgästen vissa rättigheter och skyldigheter som inte kan avtalas på annat sätt.

Syftet med broschyren God hyressed är att främja skapandet av ett problemfritt och fungerande hyresförhållande, dess kontinuerliga skötsel och dess korrekta avslutande.

Syftet med broschyren God hyressed är att främja skapandet av ett problemfritt och fungerande hyresförhållande, dess kontinuerliga skötsel och dess korrekta avslutande. 

Hyvä vuokratapa | EN | SV | RU | AR

Bostadsansökan

Du kan söka bostäder via länken nedan. 

Till bostadsansökan