Information till hyresgästen

Information till hyresgästen

Här hittar du nyttig information för ett smidigt hyresförhållande i en av A-Kruunus bostäder.

Bilplatser 

Du kan fråga om bilplatser av A-Kruunus kundtjänst på adressen vuokraus@a-kruunu.fi. Hyran för en bilplats debiteras varje månad. 

Tvättstuga 

Alla våra objekt har en gemensam tvättstuga. Beroende på objektet kan du boka en tvättur antingen via ett bokningshäfte eller ett bokningssystem.

Bastuturer

Bastuturer bokas via servicebolaget. Servicebolagets kontaktuppgifter hittar du under "Till hyresgästen” på ingångssidan och ”Mitt bostadshus”. Bastuturer betalas i samband med hyresbetalningen, med samma kontonummer och referensnummer. I turlistan som finns i anslutning till bastulokalerna ser du också om det i ert bostadshus finns gemensamma bastuturer som är öppna för alla. Gemensamma bastuturer är dessutom avgiftsfria. 

Klubbrum

Klubbrummen i våra hus är avsedda för gemensamma evenemang för hyresgäster, men de kan också bokas för privata tillställningar. Det lönar sig att kontakta medlemmarna i boendekommittén för bokning av rum och nycklar. Vid behov kan du kontakta servicechefen för ditt bostadshus.

Hemförsäkring

Vi förutsätter att du skaffar en hemförsäkring. Den ger dig och din familj trygghet vid till exempel en brand, vattenskada eller stöld. 

AsumisPlus-försäkring 

A-Kruunus bostadsaktiebolag omfattas av Howden Finlands omfattande gruppolycksfallsförsäkring AsumisPLUS. Försäkringen omfattar alla som bor stadigvarande i bolaget och som deltar i talkon, samt utomstående i begränsad utsträckning. Försäkringen gäller på bolagets gårdsplan, i gemensamma lokaler och under resor i anslutning till talkoarbete. Utöver olycksfall innehåller försäkringen bl.a. nyckelskydd för förnyande av lås och glömda nycklar.

Läs mer:

Howden AsumisPLUS

Läs broschyren om Howdens AsumisPLUS-försäkring

Bredband

Alla våra bostäder har bredbandsanslutning. Mer information om hur du tar i bruk bredbandsanslutningen finns i bostadsmappen.

Elektronisk hyresfaktura

Du får hyresfakturan som en elektronisk e-faktura direkt till din nätbank när du tar i bruk A-Kruunus e-fakturering i din egen nätbank. 

E-fakturan som kommer till nätbanken i elektronisk form är ett enkelt och säkert sätt att betala fakturor. Du kan snabbt kontrollera och godkänna fakturan eller, om du så önskar, låta fakturorna behandlas automatiskt. Fakturorna arkiveras också i din nätbank. 

Den ekologiska e-fakturans koldioxidavtryck är bara en tredjedel av pappersfakturans.

Vattenfakturering 

Utöver hyran betalas varje månad en vattenförskottsavgift som baserar sig på antalet personer. Vattenförskottsavgiften för A-Kruunus bostäder är 20,00 €/person/mån. De betalda vattenförskottsavgifterna och den faktiska vattenanvändningen utjämnas två gånger per år med en utjämningsfaktura.