Boendeverksamhet

A-Kruunus boendeverksamhet

På den här sidan berättar vi om A-Kruunu-hyresgästernas frivilliga verksamhet, som har bidragit till att förbättra boendet och trivseln.

Boendeverksamheten är frivillig verksamhet genom vilken A-Kruunus hyresgäster kan bidra till att förbättra boendet och öka trivseln. Det handlar om idéer och gärningar, kommunikation och samarbete – verksamhet i enlighet med det egna husets entusiasm och kunnande. Som hyresgäst kan du påverka frågor som gäller ditt eget boende. I varje A-Kruunus bostadshus väljs en boendekommitté som påverkar aktuella boendefrågor ur hyresgästernas synvinkel. 

Boendeverksamheten formas alltid av hyresgästerna i huset, oberoende av om det är fråga om grillfester, gårdstalkon, rekoringar, klubbverksamhet eller något annat som görs tillsammans med grannarna. Kom med och påverka ditt eget, grannarnas och hela husets boende och trivsel. 

Inträffade en olycka under talkot? Dra nytta av vår gruppolycksfallsförsäkring. Alla parter från hyresgäst till disponent och från servicearbetare till fastighetsägare är lika viktiga aktörer inom A-Kruunus boendeförvaltning.

Boendeverksamheten i A-Kruunus nyheter och på bloggen 

Här kan du bläddra bland nyheter och blogginlägg på finska som har publicerats om boendeverksamheten i A-Kruunu.

Så här kan du engagera dig och påverka:

Boendestämman

Alla hyresgäster kan delta i boendestämman för sitt eget hus. Disponenten sammankallar boendestämman en gång om året, i slutet av året. På detta möte behandlas aktuella frågor ur både hyresgästernas och bolagets synvinkel. Här väljs boendekommittén och hyresgästernas kandidater till bolagets styrelse. 

Boendekommittén 

Ett så smidigt boende som möjligt! Boendekommittén som väljs årligen vid boendestämman främjar interaktionen mellan hyresgästerna och disponenten. Lagen om samförvaltning ger boendekommittén en omfattande möjlighet att påverka boendet. Varje kommitté bestämmer själv vilka uppgifter den tar på sig.

Ordförandemöten 

Boendeaktiva från olika hus samlas till ordförandemöte. Här utbyter man erfarenheter om boendet och går igenom frågor som gäller husen tillsammans med bolagets representanter. 

Samarbetsorganet

När antalet fastigheter ökar inrättas ett samarbetsorgan. Tills vidare behandlas utvecklingsfrågor på ordförandemötena. I inrättandeskedet fastställs tidpunkterna för mötena och sammansättningen.

A-Kruunun asukashillintojärjestelmä (SV)