Johtoryhmä

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja ja muut yhtiön keskeisistä toiminnoista vastaavat henkilöt muodostavat A-Kruunun johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä kehittää yhtiön toimintaa. Hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelu kuuluu johtoryhmän tehtäviin.

Jari Mäkimattila -henkiökuva

Jari Mäkimattila
Toimitusjohtaja

Mäkimattila on toiminut A-Kruunun toimitusjohtajana vuodesta 2014.

Mäkimattila on koulutukseltaan arkkitehti ja EMBA. Ennen A-Kruunua Mäkimattila toimi Kojamossa (ent. VVO) eri tehtävissä vuosina 1996 - 2014, mm. rakennuttamisyksikön johtajana. Ennen tätä hän oli 9 vuotta arkkitehtina arkkitehtitoimisto Raimo Teränteessä.

Jari Mäkimattila on Rakennustietosäätiön hallituksen puheenjohtaja ja Housing Nordic -järjestön hallituksen varajäsen ja hän on toiminut mm. KOVA ry:n ja RYM Oy:n hallituksissa. 

 

Tarja Lappalainen-Liipo -henkilökuva

Tarja Lappalainen-Liipo
Talouspäällikkö

Lappalainen-Liipo on ollut A-Kruunun talouspäällikkönä vuodesta 2017.

Lappalainen-Liipo on kauppatieteiden maisteri. Lappalainen-Liipo työskenteli talouspäällikkönä Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiössä vuosina 2003 - 2017 ja osastopäällikkönä Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkössä vuosina 1987 - 2001.

 

Jouni Isomöttönen

Jouni Isomöttönen
Rakennuttamisjohtaja

Isomöttönen on toiminut A-Kruunussa ensin projektipäällikkönä vuosina 2019-2021, hankepäällikkönä vuoden 2022 alusta ja rakennuttamisjohtajana 1.9.2022 alkaen.

Ennen A-Kruunua Isomöttönen työskenteli projektipäällikkönä rakennuttajakonsultin tehtävissä Rakennuttajatoimisto Valvontakonsulteilla, rakennesuunnittelijana ja rakennesuunnittelun projektipäällikkönä Sweco Rakennetekniikalla sekä suunnitteluosaston päällikkönä Jetta-Talossa.

Isomöttönen on koulutukseltaan rakenne- ja rakennustuotantotekniikan sekä tuotantotalouden diplomi-insinööri. Lisäksi hänellä on rakennustekniikan AMK-tutkinto.

 

A-Kruunu Leena Oiva

Leena Oiva
Kehityspäällikkö

Oiva aloitti A-Kruu­nus­sa kehityspäällikkönä vuo­nna 2021.

Oiva on kou­lu­tuk­sel­taan ympäristö- ja rakentamistekniikan DI. En­nen A-Kruu­nua Oiva työskenteli johtavana vastuullisuuskonsulttina EcoRealilla. Sitä ennen hän toimi ympäristöjärjestö WWF Suomessa kehitys- ja asiakkuuspäällikkönä vuosina 2010-2018 ja Nokialla erilaisissa ympäristö- ja vastuullisuustehtävissä vuosina 1998-2010.

 

Petteri Puolanne -henkilökuva

Petteri Puolanne
Kiinteistöpalvelupäällikkö

Puolanne on toiminut A-Kruunussa kiinteistöpalvelupäällikkönä vuodesta 2017.

Puolanne on koulutukseltaan insinööri AMK. Ennen A-Kruunua Puolanne oli isännöintipäällikkönä Y-Säätiössä. Vuosina 1997 - 2016 hän teki Kojamossa (ent. VVO) isännöintiin, vuokraustoimeen ja asiakkuuksien hoitamiseen liittyviä päällikkötason tehtäviä.

 

Riikka Vitakoski -henkilökuva

Riikka Vitakoski
Legal counsel, hallituksen sihteeri

Vitakoski on toiminut A-Kruunun hallintopäällikkönä vuodesta 2017.

Vitakoski on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti ja on toiminut A-Kruunussa 2017-2024 hallintopäällikkönä ja 2024 lähtien legal counselina. Ennen A-Kruunua Vitakoski toimi T2H-Yhtiöiden markkinointi- ja hallintopäällikkönä 2012 - 2017, RAKLI ry:n lakimiehenä 2006 - 2011, Suomen Opiskelija-asunnot SOA ry:n asiamiehenä 2008 - 2011, Rakennuttajatoimistojen liitto RTL ry:n asiamiehenä 2008 - 2011 ja Sato-Rakennuttajat Oy:n rakennuttaja-asiamiehenä 2002 - 2006. Vitakoski luennoi Kiinkossa.

 

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän tehtävät

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä.

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja ja muut yhtiön keskeisistä toiminnoista vastaavat henkilöt muodostavat A-Kruunun johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä kehittää yhtiön toimintaa. Hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelu kuuluu johtoryhmän tehtäviin.