Asumisen laatu -podcast

Asumisen laatu -podcast keskittyy nimensä mukaisesti asumisen laatuun monelta näkökulmalta. Haastateltavina on alan asiantuntijoita laidasta laitaan ja heidän kaikkien kanssa pyritään löytämään näkökulmia, jotka eivät välttämättä muuten pääse esiin.

Podcastin tarjoaa A-Kruunu Oy ja juontaa pitkän linjan asumisen, kiinteistö- ja rakennusalan toimittaja Päivi Ruuskanen.

Podcast on kuunneltavissa seuraavista palveluista: AnchorSpotify, Apple Podcasts, Google Podcasts
 

Asumisen laatu, asukkaan näkökulma – Malviina Peltonen

Helsinkiläinen Malviina Peltonen toimii aktiivisesti mukana asukashallinnossa ja on asukkaiden edustajana myös A-Kruunun hallituksessa. Malviina korostaa hyvän suunnittelun, ekologisuuden ja hinnan merkitystä asumisessa.


Asumisen laatu, arkkitehdin näkökulma – Henna Helander

Suomen arkkitehtiliitto SAFAn puheenjohtaja Henna Helander tunnetaan intohimoisena paremman asumisen puolestapuhujana, joka korostaa kauneuden, valon ja ihmisten tarpeiden huomioon ottamista suunnittelussa. 


Asumisen laatu, rakennuslain näkökulma – Matti Vatilo

Ympäristöministeriön entinen alueet ja yhdyskunnat -yksikön päällikkö, A-Kruunun hallituksen puheenjohtaja, arkkitehti Matti Vatilo korostaa näkökulmassaan klassisia hyvän suunnittelun tavoitteita luoda asumiseen kauneutta, kestävyyttä ja käyttökelpoisuutta.


Asumisen laatu, rakentajan näkökulma – Niko Paunonen

Rakennuspetäjä Oy:n vastaava työnjohtaja, rakennusinsinööri Niko Paunosella on kokemusta ja näkemystä ARA-tuotannon tekemisestä. Hän korostaa näkökulmassaan hyvän suunnittelun merkitystä ja kaipaa taloihin sielua 50-luvun arkkitehtuurin malliin.


Asumisen laatu, segregaationäkökulma – Venla Bernelius

Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen apulaisprofessori Venla Bernelius haluaisi Suomeen ihania ja lumoavia kaupunkeja, joissa monimuotoinen asuminen mahdollistaa mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumisen.


Asumisen laatu, esteettömyyden näkökulma – Johanna Hätönen

Invalidiliiton esteettömyysasiantuntija Johanna Hätönen korostaa, että esteettömät ja toimivat tilat auttavat kaikkien asukkaiden elämää, mahdollistaa tasavertaisin asumisen kaikille ja ehkäisee jopa segregaatiota. Kyse on myös ihmisoikeudesta.