Kehityshankkeet

Kehitys­hankkeet ja innovaatioiden edistäminen

A-Kruunu on aktiivisesti mukana alan kehityshankkeissa ja edistää alan uusia innovaatioita.

Lisää aiheesta:

A-Kruunu on aktiivisesti mukana kehitys- ja tutkimushankkeissa ja edistää alan uusia innovaatioita. Innovaatiot liittyvät useimmiten vähähiilisyyden, kiertotalouden ja puurakentamisen edistämiseen, mutta myös uusiin asumisen ja arjen ratkaisuihin. Tällä sivulla voit tutustua tarkemmin kehittämiimme asumisen innovaatioihin Helsingissä sekä lukea, miten edistämme puurakentamista.

Ryhmävuokraus

Ryhmävuokra-asunnosta koti

A-Kruunun yhteisöllisissä ryhmävuokra-asunnoissa yhdistyvät yksityinen ja jaettu tila, jolloin asukkailla on yksiön vuokratasoa vastaavalla vuokralla enemmän ja monipuolisempia tiloja. Kullakin asukkaalla on oma vuokrasopimus.

Puurakentaminen

Puurakentamisen hankkeet A-Kruunussa

A-Kruunu on vahvasti mukana kehittämässä puukerrostalojen rakentamisen prosessia. Ensimmäiset puukerrostalomme valmistuivat Helsingin Kuninkaantammeen kesällä 2018, Sipoon Söderkullaan 2021, Suomen suurin puukerrostalokohde Kuusikko vaiheittain vuosina 2021 ja 2022. Uusin kohteemme Nurmijärven Klaukkalassa on valmistumassa 11/2023

Muita kehityshankkeitamme

Muut kehityshankkeet A‑Kruunussa

A-Kruunun yhtenä erityistehtävänä on asumisen innovaatioiden edistäminen. Asuminen on osa ratkaisua, kun pohditaan ympäristötavoitteisiin, työvoimakysymyksiin tai hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Kehityshankkeiden myötä ei tuoteta vain yksittäisiä kohteita, vaan tähdätään kokonaisvaltaisesti asukkaiden ja yhteiskunnan tulevaisuuden tarpeita huomioiviin asuinympäristöihin ja -yhteisöihin ja näin parempien kaupunkien rakentamiseen.