Nyheter

Jätkäsaaren palvelukortteliin valmistui 47 A-Kruunun vuokra-asuntoa

Helsingin Länsisatamankatu 29:ään valmistui A-Kruunun uusin kohde, joka kiinnosti erityisesti nuoria ja autottomia hakijoita, pieniä perheitä sekä työn perässä muuttavia.

Hakijoita loistavalla paikalla sijaitsevaan 8-kerroksiseen taloon oli noin 1200. Asuntojen omakustannusperiaatteeseen pohjautuva keskivuokra on 17,96 euroa neliöltä kuukaudessa.

- Länsisatamankadun talon sijainnin lisäksi hakijat arvostavat A-Kruunun asunnoissa kohtuullista vuokratasoa, kertoo vuokrauspäällikkö Laura Kalakoski.

Asukkaat valittiin ARAn ohjeiden mukaan

- Asukasvalinnan perusteina olivat asunnon tarve, varallisuus ja tulot siten, että etusijalla ovat erittäin kiireellisesti asuntoa tarvitsevat, vähävaraiset ja pienituloiset hakijat. Pyrimme huolehtimaan myös kokonaisvaltaisesti siitä, että taloihin tulee monipuolinen asukasrakenne. Kunnat valvovat asukasvalintaohjeiden noudattamista ns. jälkivalvonnan keinoin, kertoo Kalakoski.

Monipuolisen asukasrakenteen syntymistä edistää myös A-Kruunun tapa rakennuttaa taloihinsa asuntoja yksiöistä perheasuntoihin. Länsisatamankadun taloon rakennutettiin myös muutamia yhteisöasuntoja, ns. ryhmävuokrausasuntoja.

Länsisatamankatu 29

Tavoitteena sujuva arki ja asuminen

Hanke on osa YIT Suomi Oy:n johdolla suunniteltua nk. palvelukorttelia, johon tulee vuokra-asuntojen lisäksi asumisoikeus- ja osakeasuntoja sekä hotelli, päiväkoti, päivittäistavarakauppa ja ravintoloita. Korttelikonseptin kantavana ideana on monipuolisten asumisratkaisujen ja palvelutoimintojen avulla luoda su­ju­va ar­ki, edistää yh­tei­söl­li­syyttä ja ih­mis­ten vä­li­siä koh­taa­mi­sia sekä ak­ti­vi­tee­tit eri-ikäi­sil­le.

Kortteliin tulee myös kaksi suojaisaa sisäpihaa sekä torimainen tapahtuma-aukio, jonne on suunniteltu rakennettavan liiketiloja ja yhteisöllisyyttä edistävä kylätalo. Kylätalo tarjoaa asukkaille muun muassa mahdollisuuden käyttää talvipuutarhaa, kuntotilaa ja kokoontua talon kahvilaan.

YIT:n kokoama konsortio valikoitui korttelin toteuttajaksi ehdotuksellaan ”Jätkän Messi” vuonna 2017 järjestetyssä ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyssä.

Länsisatamankatu 29

A-Kruunu panostaa arkkitehtoniseen laatuun

- On tärkeää, että kohtuuhintaisia ARA-vuokra-asuntoja saadaan mukaan tällaiseen modernin kaupunkiasumisen kortteliin. Asumisen tasavertaisuus ennaltaehkäisee segregaatiota ja luo pohjaa hyvinvoivalle yhteiskunnalle, toteaa toimitusjohtaja Jari Mäkimattila ja haluaa korostaa myös Länsisatamakadun kohteen arkkitehtonista ilmettä.

- A-Kruunu panostaa laadukkaaseen arkkitehtuuriin, joka ottaa huomioon sekä kaupunkikuvalliset vaateet että myös asuntojen toimivuuden. Olemme muun muassa tutkimushankkeidemme myötä pyrkineet kehittämään asuntojen suunnittelua ja panostaneet esimerkiksi suunnitteluratkaisujen joustavuuteen, toteaa Mäkimattila.

Hankkeen pääsuunnittelijana on toiminut Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Pääurakoitsijana toimi Jalon Rakentajat Oy.

Länsisatamankatu 29