Blogginlägg

Nyt on aika nähdä asioita toisin

Julkaisimme vastikään verkkosivuillamme uuden vuosikertomuksen (A-Kruunun vuosikertomus 2019). Työtahti on tänä päivänä niin kova, että vuosikertomusta tehdessä edellisen vuoden toimet tuntuvat kovin kaukaisilta. Silti on hyvä, että vuosikertomus pysäyttää näkemään kunkin vuoden tilanteen kokonaisuutena.

Tällä kertaa saatoin ilokseni todeta, että A-Kruunu on onnistunut ottamaan vuoden aikana isoja askeleita annettujen tavoitteiden edistämiseksi. Meille valmistui yhteensä viisi kohdetta Helsinkiin, Vantaalle, Keravalle ja Hyvinkäälle. Kaikkien talojen asuntoihin oli paljon hakijoita.

Saimme myös laajennettua toimintaamme niin, että nyt meillä on hankkeita suunnitteilla tai jo rakenteilla Helsingin seudun lisäksi Tampereella,  Jyväskylässä ja Kuopiossa. Myös puurakentamisen edistäminen eteni, ja muun muassa saimme mittavan puukerrostalohankkeen rakenteille Tampereella.

Vuosikertomuksessa luodaan aina katsaus myös tulevaan. Tänä vuonna koronaepidemia muuttaa kaiken vaikeammin ennustettavaksi. Toistaiseksi epidemia ei kuitenkaan ole aiheutunut merkittävää haittaa työmaidemme toimintaan ja pyrimme jatkamaan rakennuttamista suunnitelmien mukaisesti. Meillä oli vuoden vaihteessa rakenteilla tai rakenteille lähdössä  854 asuntoa, ja tällä hetkellä rakenteilla on yli 900 asuntoa.

Henkilöstömme, asiakkaidemme ja kumppaniemme osalta olemme luonnollisesti ryhtyneet turvallisuutta parantaviin toimiin. On hyvä asia, että sähköisten järjestelmien osalta asiakaspalvelutoimintomme ovat ajan tasalla ja etätyökin sujuu meiltä työntekijöiltä.

Toivomme, että kohtuuhintaisten asuntojen rakennuttaminen voisi olla yksi taloudellisen toiminnan osa-alue, joka tukee pääsyä koronakriisin yli - sekä työntekijöiden että yritysten kannalta.

Kova ry, johon A-Kruunukin kuuluu, nosti taannoin esiin tarpeen asuntopoliittisen keskustelukulttuurin muutoksesta. Tarvitaan enemmän ymmärrystä erilaisille näkökulmille. Olen samaa mieltä ja toivon, että koronan esiin nostama yhteishenki kantaa tässä asiassa hedelmää. Poikkeustilanne muuttaa asenteitamme ja arvojärjestyksiämme, ja toivottavasti opettaa meitä kaikkia näkemään asioita toisin kuin tähän asti on totuttu.

Asuntopolitiikan aikajänteen pidentämisestä yli vaalikauden on jo sovittu. Se on erinomainen asia tasaisen asuntotuotannon varmistamiseksi.

Tuota tavoitetta tukisi se, että jatkossa ei enää kiisteltäisi esimerkiksi asumisen tukemisen malleista tai tuetun ja vapaarahoitteinen tuotannon paremmuudesta. Kaikkia tuotantomuotoja ja toimijoita tarvitaan, jotta saadaan aikaan toimivia, kestäviä ja viihtyisiä  asuntoja kohtuuhintaan.

A-Kruunu rakennuttaa ARA-asuntoja valtion tuella. Pidän tärkeänä, että myös yleishyödyllinen toiminta on taloudellisesti kannattavalla pohjalla, eikä valtiolle aiheuteta riskejä. Talojen ja asuntojen pitää olla laadukkaita ja pitkäikäisiä sekä sijaita palveluiden lähellä ja hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Yhtä tärkeänä näen, että myös ARA-tuotannon yhteiskunnallinen rooli ihmisten elämän peruselementtien, kuten kodin kohtuuhintaisuuden ja  pysyvyyden turvaajana ymmärretään ja tunnustetaan.

Valtion tukemalla tuotannolla on pitkät perinteet suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehittämisessä. Uskon, että ARA-tuotannolla on myös tulevaisuudessa iso rooli sekä yksittäisten ihmisten elämänlaadun että elinkeinoelämän toimintaedellytysten varmistamisessa.

Jari Mäkimattila
Toimitusjohtaja
A-Kruunu Oy