Blog

Welcome to A‑Kruunu’s blog (FI)

Here, experts from different fields share their ideas about housing and construction, housing innovations, and wood construction. The articles on this page represent the views of their respective authors and do not necessarily reflect A-Kruunu’s positions on each issue.

 
Subscribe to our blog posts

16.02.2024

Kaupunkisuunnittelusta puuttuu usein tieto asuinalueiden sosiaalisesta luonteesta

Malminkartano on 1970-luvulla kaavoitettu asuinalue, josta piti tulla pienen kaupungin kaltainen — yhteisö, jossa työpaikat ja asuminen olisivat lähellä toisiaan, ja jossa asukkaiden tarvitsemat palvelut olisivat saatavissa omalta asuinalueelta. Lopputulos oli kuitenkin toisenlainen: koettu turvallisuus on Helsingin heikoimpia, julkiset tilat ovat epäsiistejä ja turvattomia, ja liikkeiden ikkunat ammottavat tyhjinä. Mikä meni pieleen?

05.02.2024

Pienituloisuuden keskittyminen alleviivaa segregaatiota ehkäisevien toimien tärkeyttä

Asuinalueiden jako pieni- ja suurituloisiin on voimistunut Suomessa erityisesti viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Eriytymiskehityksen vahvistuminen kertoo yhteiskunnan eriarvoistumisesta ja väestöryhmien hyvinvointierojen kasvusta, joiden taustalla vaikuttavat osaltaan niin laajat globaalit tuotantoon ja työllisyyteen vaikuttavat kehityskulut kuin hyvinvointivaltion roolin muuttuminen.