Blog article

Puukerrostalorakentaminen haastaa rakennusalaa kehittymään

Suomessa puukerrostalorakentaminen on herättänyt paljon keskustelua ja kiinnostusta erityisesti viimeisen vuosikymmenen aikana. Aiheesta on keskusteltu mediassa, se on nostettu esiin hallitusohjelmissa ja aiheen tieteellisten julkaisujen määrä on ollut viime vuosina selkeässä kasvussa. Puukerrostalorakentaminen on herättänyt kiinnostusta myös useammassa eri sijoittaja- ja investorikategoriassa, jotka ovat jo toteuttaneet tai ovat harkinneet toteuttavansa puukerrostalokohteita. Näissä projekteissa on koettu sekä onnistumisia että tunnistettu haasteita.

 

Onnistuneista hankkeista huolimatta uusien kohteiden käynnistäminen nähdään ajoittain haasteelliseksi, kun tilannetta verrataan alan perinteisiin toteutusmuotoihin. Minkä vuoksi sijoittajat harjoittavat edelleen varovaisuutta päätöksiään tehdessä, vaikka puukerrostalorakentaminen koetaan kiinnostavaksi useiden sidosryhmien toimesta? Millaisia syitä tämän ilmiön taustalla on? Nämä ovat keskeisiä kysymyksiä, joihin vastaaminen vaatii eri puukerrostalorakentamisen osa-alueiden laaja-alaista ymmärtämistä.

Rakennusala on perinteisesti ollut hidas reagoimaan muutoksiin, ja alan vakiintuneiden toimintatapojen muutokset ottavat aikaa. Esimerkiksi vuonna 2015 rakennusala oli yksi vähiten digitalisoituneista teollisuuden aloista (McKinsey Global Intitute 2015), eli tekemistä uusien innovaatioiden hyödyntämisessä riittää. Tätä taustaa vasten puukerrostalorakentamisen hidas yleistyminen ei ole yllättävää. Alalta puuttuu toistaiseksi puukerrostalorakentamiseen soveltuvia selkeitä toimintamalleja, prosesseja ja standardoituja ratkaisuita, joiden avulla prosessitason tekeminen selkeytyisi ja helpottuisi. Haasteet puukerrostalorakentamisessa ovat osittain seurausta alan hieman kankeasta luonteesta, jossa kehitystyö kiireisen projektipohjaisen liiketoiminnan lomassa on vaikeaa.

Tutkijana haluan korostaa Tampereen yliopiston Pukki-hankkeen kaltaisen tutkimusyhteistyön tärkeyttä rakennusalan kehittämisessä Suomessa. Alan nykyisessäkin tekemisessä on paljon hyvää, mutta toimialan kehittämistä tulee aktiivisesti jatkaa. Rakennusalan yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi muutos on kuitenkin ymmärrettävästi välillä hidasta.

Muodostamalla tutkimushankkeita yhteistyössä rakennusalan sidosryhmien kanssa päästään tarkastelemaan sekä taltioimaan projekteista opittua tietoutta ja hyödyntämään sitä mahdollisesti tulevissa hankkeissa ja ehkä jopa alan toimintatapojen muovaamisessa. Esimerkiksi Euroopan mittakaavassakin merkittävä Vuoreksen Kuusikko-puukerrostalokohde tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutkijoille kehittää myös rakennusalan käytännöntason toimintaa.

Näkökulmaa pohjustaa oman tutkimukseni painopiste, joka on liiketaloustieteellisessä näkökulmassa. Pukki-hankkeen tavoitteena on tutkia puukerrostalorakentamisen arvonluonnin malleja eri osapuolten näkökulmasta ja tarkastella puukerrostalorakentamisen toimintamalleja, ilmiöitä, prosesseja ja osapuolten välistä yhteistyötä. Tutkimuksen case-kohteena toimii Vuoreksen Kuusikko ja hankkeessa ovat mukana A-Kruunu Oy, ARA, Arkta Oy, Saint Gobain Finland Oy, VVR Wood Oy, TA-Yhtiöt, Tampereen kaupunki, Tampereen yliopisto sekä Ympäristöministeriö.

Juha Franssila
Väitöskirjatutkija
Tampereen yliopisto

Lue lisää Pukki-hankkeesta: Hankeportaali