News article

Kestävä rakentaminen huomioi kiinteistön ylläpidon

Kun talot tehdään pitkäaikaiseen omistukseen asiakastyytyväisyys huomioiden, kiinteistön ylläpito täytyy ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Kun sen lisäksi korjataan ennakoiden, asunnoilla on mahdollisuus säilyttää kilpailukykynsä pitkään, toteaa A-Kruunu Oy:n tuore projektipäällikkö Leena Aho-Manninen.

Keväällä A-Kruunussa työn aloittaneella rakennustekniikan DI Leena Aho-Mannisella on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus sekä rakennuttamisesta että asuinkiinteistöjen ylläpidosta. Hän pohtii mielellään asioita kokonaisuuksien tarkastelun kautta.

- Kun halutaan säilyttää talot kilpailukykyisinä pitkään, pitää lähteä tekemään asioita oikein jo suunnitteluvaiheessa. Tietyt asiat on hyvä pitää yksinkertaisina ja pelkistettyinä, jotta ne kestävä aikaa. Kyse saattaa olla hyvinkin pienistä yksityiskohdista, mutta isossa kiinteistömassassa, ne muuttuvat merkityksellisiksi tekijöiksi kustannusten osalta, toteaa Aho-Manninen.

Rakennusmateriaalien valinta ja laatu vaikuttavat pitkään vaihto- ja korjauskustannuksiin. Kodinkoneiden hankinnassa täytyy pohtia käytön aikaista mahdollisuutta saada koneisiin varaosia ja korjaamisen nopeutta. Moderni talotekniikka puolestaan tuo erityisesti energiatehokkuuden osalta säästöjä, mutta tekniikan pitää olla helposti käytettävää, huollettavaa ja korjattavaa.

- Rakennuttaja pystyy vaikuttamaan osaan asioista, toisiin taas ei. Kaavamääräykset kuitenkin määrittelevät hirvittävän paljon toteutusta ja siten myös kokonaishintaa.

Leena Aho-Manninen

 

Valinnat vaikuttavat kilpailutekijöihin


Aho-Manninen muistuttaa, että valituilla ratkaisuilla ei vaikuteta pelkästään kustannuksiin. Asiakaskokemuksella on Aho-Mannisen mukaan yhä suurempi merkitys asuntomarkkinoilla ja siten myös rakennuttamisessa.

- Nopea kodinkonehuolto tai kestävät pintamateriaalit vaikuttavat myös asukkaiden kokemukseen asumisesta  ja on sikäli myös kilpailuvaltti. Asuntomarkkinoilla on nähtävissä myös, että ihmiset haluavat uusia asuntoja. Siksi on tärkeää, että vanhemmat asunnot pidetään säännöllisin korjaustoimin kilpailukykyisinä.
 

Kaikki lähtee asiakkaan kunnioittamisesta


Aho-Manninen puhuu mielellään myös asiakkaiden kunnioittamisesta, jota hän oppi erityisesti työskennellessään Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS:lla projekti- ja kiinteistöpäällikköinä.

- Siellä korostettiin asiakkaan kunnioittamisen merkitystä kilpailuetuna. Ymmärrettiin, että palkan maksaja on loppujen lopuksi asukas. Ja että asiakasnäkökulman huomioimisella ja palveluilla luodaan niitä asioita, joiden vuoksi opiskelijat muuttavat säätiön taloihin.

Samanlaista ajattelutapaa Aho-Manninen uskoo olevan myös A-Kruunussa.

- Haluan olla mukana vaikuttamassa, että yhtiön upouudet, hienot asunnot ovat vielä 15 vuoden päästäkin yhtä haluttuja kuin uusina. Nyt luodaan perustuksia juuri noille asioille. Toivon, että voin olla oman kokemukseni myötä vaikuttamassa siihen, että yhtiö tunnetaan tulevaisuudessa yhä laajemmin varmana ja vakaana, mutta ketteränä ja dynaamisena toimijana, joka omistaa pitkäjänteisesti asuntoja.


Etätyö jatkuu koronan jälkeenkin
 

Leena Aho-Mannisen työpiste sijaitsee korona-ajan jälkeenkin pääosin kotona Tampereella. Sieltä hän toimii erityisesti maakunnissa sijaitsevien A-Kruunun hankkeiden projektipäällikkönä.

Yhtiön toiminta-aluetta laajennettiin viime vuonna koskemaan myös suurimpia kaupunkiseutuja, joissa on kova kysyntä kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista. Kohteita on jo lähtenyt käyntiin Tampereen lisäksi Jyväskylässä ja Kuopiossa.
 

Teksti: Päivi Karvinen