Blog article

Kolme askelta kohtuuhintaiseen puukerrostalorakentamiseen rakentajan näkökulmasta

Puurakentaminen on noussut kuntien ja kaupunkien sekä tilaajien agendalle, ja sitä myöden urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden työpöydälle. Samalle agendalle on herännyt kysymys, miten puukerrostalorakentaminen saadaan kohtuuhintaiseksi.

Puurakentamiseen liittyy monesti kunnianhimoisia suunnitelmia, joissa halutaan tehdä jotain uutta ja hienoa. Puurakentamisen ympärille on toteutettu arkkitehtuurikilpailuja, joissa haetaan usein modernia ja korkeatasoista arkkitehtuuria. Tämä saattaa osaltaan luoda mielikuvaa, että puurakentaminen on kallista. On kuitenkin keinoja, joilla voidaan toteuttaa kohtuuhintaisesti puukerrostaloja ja luodaan samalla viihtyisiä asuinympäristöjä. Näiden kolmen stepin avulla kohtuuhintaisuus ja puurakentaminen mahtuvat samaan lauseeseen.

Askel 1: Puurakentamisen reunaehdoista lähtevä suunnitteluprosessi ja osaamisen kehittäminen
Ensimmäinen askel on toteuttajan valinta jo suunnittelun aikaisessa vaiheessa.  Tämä koskee koko suunnitteluketjua aina kaavoituksesta lähtien. Puurakentamisen osaava toteuttaja jakaa kokemusta ja antaa lähtötietoja, joilla mahdollistetaan hankkeen kustannustehokas toteuttaminen ja teollinen tuotantoprosessi. Myös koko suunnittelutiimiltä edellytetään osaamista ja ymmärrystä mitoittavista reunaehdoista.

Haasteemme Suomessa kuitenkin on, että meillä ei vielä ole riittävästi kokeneita puurakentamisen suunnittelijoita. Mitä enemmän meillä on osaajia, saamme enemmän suunnitteluresursseja eri hankkeisiin. Lisäksi osaamista ja hyviä käytäntöjä voidaan jakaa eteenpäin ja toimintaa voidaan jatkuvasti parantaa.

Askel 2: Teollinen rakentaminen lisää tuottavuutta ja säästää materiaaleja
Teollinen rakentaminen omalta osaltaan tekee puukerrostalorakentamisesta kohtuuhintaista, koska korkea esivalmistusaste tehostaa rakentamista. Korkein esivalmistusaste on tilaelementeissä, ja puu on mitä mainioin materiaali tähän tarkoitukseen muun muassa kevyen painonsa ansiosta.

Teollisessa rakentamisessa rakentamisprosessi voidaan miettiä tehokkaaksi. Tehtaassa on hyvät työskentelyolosuhteet ja pitkälle mietitty prosessi, jolloin työn tuottavuus sekä työturvallisuus ja laatu paranevat. Rakentaminen ei keskeydy pakkasen tai kovan vesisateen vuoksi, koska töitä tehdään sisätiloissa. Jätteen määrä ja hukka on vähäisempää, jolloin säästetään myös materiaaleissa.

Askel 3: Toistettavuus ja vakioidut ratkaisut sekä hyvin suunnitellut asuntopohjat
Toistettavuus ja vakioidut ratkaisut ovat edellytys teolliselle puurakentamiselle. Tämä lisää myös varmuutta ja laatua sekä edesauttaa osaamisen kehittymisessä. Toistettavuus ja vakioidut ratkaisut eivät kuitenkaan poissulje viihtyisiä ja monipuolisia asuinympäristöjä.

Esimerkiksi BoKlokissa suunnittelun lähtökohtana on aina, että kotimme ovat asukkaalle toimivia ja viihtyisiä. Olemme optimoineet teollisen puurakentamisen reunaehtoja muun muassa huomioiden tilaelementtien maksimikoot. Lisäksi asuntopohjamme ovat tarkkaan mietityt ja toimivat hyvin asukkaidemme arjessa.

Nämä askeleet huomioiden ja hyvällä yhteistyöllä rakennamme kohtuuhintaisia puukerrostaloja.

www.boklok.fi

Kati Valtonen
Maajohtaja
BoKlok Suomi