News article

Uusia ratkaisuja urbaanien lapsiperheiden asumiseen Helsingin Kalasatamassa

A-Kruunu toteuttaa Helsingin Kalasatamaan, Sompasaaren alueelle kehityshankkeena kerrostalon, johon suunnitellaan lapsiperheiden asumista parantavia ratkaisuja. Taloon tulee noin 45 asuntoa. Suunnittelun painopisteitä ovat asuntojen tehokkuus ja muuntojousto, varastojen käytettävyys (mm. lastenvaunu- ja polkupyörävarastot), yhteistilojen laatu sekä piha-alueiden ympärivuotinen käytettävyys. Kehityshankkeen projektiryhmään kuuluvat arkkitehdit Antti Lehto, Vesa Humalisto ja Sami Heikkinen ja maisema-arkkitehti Anna-Kaisa Aalto Serum arkkitehdit Oy:stä, tutkija, FM Johanna Lilius, myöhemmin nimettävä kustannusohjauksen asiantuntija sekä Eero Lehtomäki ja Jari Mäkimattila A-Kruunusta.

Hankkeen taustana on lapsiperheiden keskusta-asumisen suosion kasvu. Monen nuoren perheen preferenssit ovat muuttuneet: keskeistä sijaintia painotetaan enemmän kuin asunnon kokoa. Helsinki seuraa tässä esim. Amsterdamissa ja Tukholmassa tapahtunutta kehitystä. Syynä trendiin ovat mm:

  • työn ja perheen yhdistämisen helpottuminen
  • ajankäytön tehostuminen
  • lapsia edeltävän elämäntyylin sulautuminen uuteen elämäntilanteeseen

     

Urbaanit lapsiperheet -hanke kuuluu Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan. Hankkeen kehitys- ja suunnitteluvaihe on käynnistynyt, ja rakentaminen alkaa vuoden 2017 alussa.