News article

A-Kruunun tavoitteita täsmennettiin

Valtio-omisteisen A-Kruunu Oy:n yhtiökokous täsmensi yhtiön hiilineutraaliustavoitteita. Kokouksessa valittiin myös uusi hallituksen varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen.

Yhtiökokous asetti tavoitteeksi, että A-Kruunu on lähes hiilineutraali oman toiminnan päästöjen osalta vuonna 2024 ja vähentää arvoketjun päästöjä tavoitteellisesti rakennuskannan energiatehokkuudella, puurakentamisella ja kiertotalouden ratkaisuja kehittämällä. Tavoitteena on, että puukerrostalojen osuus tuotannossa on kolmasosa vuonna 2024.

- Aloitimme vihreän sähkön hankinnan jo vuonna 2020. Parhaillaan olemme uudistamassa kaukolämpösopimuksia päästöttömiksi siellä, missä se on jo mahdollista. Hiilineutraaliustavoitteen keskeisenä mahdollistajana on nimenomaan päästöttömään kaukolämpöön siirtyminen, kertoo toimitusjohtaja Jari Mäkimattila.

A-Kruunun tavoitteena on selvittää kuluvan vuoden aikana aurinkovoimaloiden rakentamismahdollisuudet kaikissa olevissa kohteissa ja rakentaa päästötöntä energian tuotantoa uusiin hankkeisiin.

- Puurakentamisen osuus yhtiön suunnitteilla olevista hankkeista on 35  prosenttia, kertoo Mäkimattila.

Kiertotalouden edistämiseksi yhtiön Tampereen Vuoreksen hankkeessa on meneillään PUKKI-tutkimushanke, joka selvittää puukerrostalorakentamisen liiketaloudellisia mahdollisuuksia kestävän kiinteistökehittämisen näkökulmasta ja tutkii kiertotalouden mahdollisuuksia. Tutkimus valmistuu kesällä 2022.

- Vastajulkaistussa vuosikertomuksessamme tuomme esiin, että vuonna 2021 yhtiölle valmistui 575 asuntoa. A-Kruunun toimintapaikkakunnilla ARA-asunnot ovat erittäin kysyttyjä. Yhtiön asunnot sijaitsevat hyvillä paikoilla ja ovat kohtuuhintaisia, mitä  asukkaat arvostavat yhä enemmän, toteaa Mäkimattila.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenet seuraavalle toimintavuodelle. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Matti Vatilo ja varapuheenjohtajaksi valittiin Teppo Salmikivi. Hallituksen jäseninä jatkavat Jaana Parviainen, Malviina Peltonen ja Mia Rainio. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Jannica Aalto.

Tunnusluvut 2021, tilanne 31.12.2021

Liikevaihto (1.1. – 31.12.) 15,7 M€
Tase 469,4 M€
Henkilömäärä 30
Valmiit asunnot 2 030
Rakenteilla olevat asunnot 771
Suunnittelussa olevat as. yli 1 400

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Mäkimattila, jari.makimattila@a-kruunu.fi, puh. 040 755 3924
Vuosikertomus 2021

A-Kruunu on valtion erityistehtäväyhtiö, tehokas ja vastuullinen kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuottaja ja omistaja. Yhtiön tavoitteena on rakennuttaa asukkaiden arvostamia asuntoja niin, että vuosittainen aloitusmäärä on 800. Yhtiön tehtävänä on myös edistää puurakentamista, asumisen innovaatioita, kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä.