Ukraine info

Instructions for home seekers arriving from Ukraine

You can apply for housing if you have a residence permit for at least one year, such as a work permit based on work, a residence permit based on temporary protection or a residence permit based on asylum (refugee status).

All rental apartments are rented based on the received housing applications.

Our resident selections are guided by ARA's resident selection guidelines. When making resident selections, e.g. the need for and urgency of the applicant's home.

In order to apply for an apartment from A-Kruunu, at least one adult from the applicant must have a Finnish personal identity number.

Link to housing application in Finnish: https://www.a-kruunu.fi/vuokra-asunnot/asunto-hakemus#asuntohakemus

Link to the English housing application: https://www.a-kruunu.fi/en/rental-housing/housing-application#asuntohakemus

You can apply for housing if you have a residence permit for at least one year, such as a work permit based on work, a residence permit based on temporary protection or a residence permit based on asylum (refugee status). In the additional information section of the application, tell us as precisely as possible about your situation and what kind of residence permit you have.

The lease is made either for a fixed term or for an indefinite period, depending on the validity of the residence permit. In the agreements valid until further notice, we observe the notice period according to the Room Rental Act, which is one full calendar month, ie the lease, always expires at the end of the month following the date of termination.

If the rental matter is handled by another person on your behalf, we will need a power of attorney from you authorizing the person to handle the matter for you. The power of attorney must state the names, personal identification numbers, place and date and signature. You can submit a power of attorney to our customer service by email at 

vuokraus@a-kruunu.fi

Note! Please submit your power of attorney only after you have submitted an application to us.

If you later want to update an application that has already been submitted, you can send us the information by e-mail to

vuokraus@a-kruunu.fi

or by calling our customer service on 020720 7100 (phone service open Mon-Fri 12:00pm - 02:30pm).

Інструкції для претендентів на отримання житла, які прибувають з України

Всі квартири в оренду здаються на підставі отриманих заяв на отримання житла.

Наш вибір мешканців керується інструкціями Центру житлового фінансування та розвитку (ARA)  щодо відбору мешканців. При виборі мешканця враховується потреба в житлі заявника та її терміновість.

Для подачі заяви на житло від компанії спеціального призначення A-Kruunu Oy принаймні одна доросла особа заявника повинна мати фінський ідентифікаційний номер.

Посилання на заяву на житло фінською мовою: https://www.a-kruunu.fi/vuokra-asunnot/asunto-hakemus#asuntohakemus

Посилання на заявку на житло англійською мовою: https://www.a-kruunu.fi/en/rental-housing/housing-application#asuntohakemus

Ви можете подати заяву на отримання житла, якщо у вас є дозвіл на проживання принаймні на один рік, як, наприклад, дозвіл на проживання на підставі роботи, дозвіл на проживання на підставі тимчасового захисту або дозвіл на проживання на підставі прихистку (статус біженця). У розділі додаткової інформації заяви надайте якомога точнішу інформацію про свою ситуацію та тип вашого дозволу на проживання.

Договір оренди оформляється або на визначений термін, або на невизначений термін, залежно від терміну дії дозволу на проживання. У договорах, які діють до подальшого повідомлення, ми дотримуємось строку розірвання договору відповідно до закону про оренду житла, який становить один повний календарний місяць для проживаючого, тобто договір оренди завжди закінчується наприкінці місяця, який наступає за моментом розірвання.

Якщо питанням, пов’язаними з орендою, займається інша особа від вашого імені, нам знадобиться ваша довіреність, яка уповноважує цю особу вирішувати це питання за вас. У довіреності повинні бути зазначені імена, прізвища, ІПН, місце, дата та підпис. Ви можете надіслати довіреність до нашої служби підтримки клієнтів електронною поштою за адресою vuokraus@a-kruunu.fi. До уваги! Подайте свою довіреність тільки після того, як ви подали нам заяву.

У разі якщо ви пізніше захочете оновити заяву, яка вже була подана, ви можете надіслати нам інформацію електронною поштою на адресу vuokraus@a-kruunu.fi або зателефонувати в нашу службу підтримки за номером 020 720 7100, пн-пт 12.00-14.30.