News article

A-Kruunun ja YIT:n yhteistyöllä 102 vuokra-asuntoa Jyväskylään, Nurmijärvelle ja Tampereelle

YIT:n mukaan ARA-tuotantoa tarvitaan, jotta aluerakentamiskohteet saadaan nopeammin valmiiksi. Yhteistyön myötä A-Kruunun ensimmäiset Helsingin seudun ulkopuoliset hankkeet lähtevät rakenteille.

YIT:n näkökulmasta ARA-hankkeet näyttäytyvät erityisesti aluerakentamiskohteissa positiivisena tekijänä. Monimuotoinen tuotanto nopeuttaa alueiden rakentumista ja näin pystytään tarjoamaan alueen asukkaille nopeammin valmista ja viihtyisää asuinympäristöä.

- ARA-hankkeita pyritäänkin tasaisesti toteuttamaan niin pks-alueella kuin maakunnissa. Yhteistyön laajentaminen A-Kruunun kanssa on ollut erityisen hienoa sen takia, että prosessin myötä olemme huomanneet omaavamme  moneltakin osin samankaltaisia ajatuksia kestävän elinympäristön rakentamisesta, toteaa YIT:n Asuminen Suomi ja CEE -toimialan johtaja Antti Inkilä.

YIT ja A-Kruunu allekirjoittivat tänään sopimukset  rakenteille lähtevistä hankkeista. Sopimukset pitävät sisällään yhteensä 102 asunnon rakentamisen Jyväskylän Mannisenmäkeen, Nurmijärven Klaukkalaan ja Tampereen Niemenrantaan, Jyväskylään ja Tampereelle rakennetaan kerrostalokohteet ja Nurmijärvelle rivitalokohde. Rakentaminen alkaa ensi vuoden alussa.

- Näiden sopimusten myötä A-Kruunun kohtuuhintaisen asuntotuotannon rakentaminen käynnistyy Helsingin seudun ulkopuolella. Meille asetettujen tavoitteiden mukaisesti toteutamme myös muissa kasvukeskuksissa  kohteita, joiden sijainti yhdyskuntarakenteessa on hyvä ja jotka ovat taloudellisia, kestäviä ja asuttavuudeltaan korkeatasoisia. Kohtuuhintaisten asuntojen tuottaminen on osa toimivien kaupunkien rakentamista, korostaa A-Kruunu Oy:n toimitusjohtaja Jari Mäkimattila.

Ylimääräinen yhtiökokous linjasi viime vuoden lopulla, että A-Kruunun tulee vuodesta 2021 lähtien käynnistää 800 asuntoa vuosittain. Tuotannosta noin 75 % tulee kohdistumaan Helsingin seudulle ja loput suurimmille kaupunkiseuduille, joilla kohtuuhintaisten asuntojen tarve on suurin.

- Asetetut tavoitteet ovat vaativia, mutta uskomme, että asteittainen tuotannon kasvattaminen on mahdollista. Erityisesti tällaiset yhteistyöhankkeet edistävät tavoitteidemme saavuttamista, toteaa Mäkimattila.

A-Kruunulle on nyt 727 asuntoa rakenteilla tai rakenteille lähdössä. Suunnitteilla on 1150 asuntoa, Helsingin seudun lisäksi mm. Tampereelle. Valmiina on 1039 asuntoa. – Keskivuokra on 12,3 e/m2/kk.

 

Lisätietoja:
YIT:n Asuminen Suomi ja CEE -toimialan johtaja Antti Inkilä, antti.inkila@yit.fi, puh. 040 864 4358
A-Kruunu Oy:n toimitusjohtaja Jari Mäkimattila, jari.makimattila@a-kruunu.fi, puh. 040 755 3924