News article

Uusi nimitys A-Kruunussa 16.5.2016

DI Tuomo Talola on aloittanut A-Kruunussa projektipäällikkönä 16.5.2016. Tuomolla on kokemusta sekä asuntotuotannosta rakennusliikkeessä, että rakennuttamistehtävistä konsulttiyrityksessä, ja hän on valmistunut diploomi-insinööriksi Aalto-yliopistosta (entinen Teknillinen korkeakoulu). Tuomo on suorittanut RAP-koulutusohjelman.

A-Kruunussa Tuomo johtaa useita vaativia asuntoprojekteja ja rakennuttamiseen liittyviä kehityshankkeita.