Asuminen on jokaisen perustarve ja -oikeus. Oikeus asuntoon on ihmisoikeussopimuksiin kirjattu ihmisoikeus. Perustuslaissa julkisen vallan edellytetään edistävän jokaisen oikeutta asuntoon ja tukevan asumisen omatoimista järjestämistä. Tämä koskee myös nuorten asumista. Asuntopolitiikassa tulee huomioida nuorten ja heidän tarpeensa. Suomen erityispiirteenä on nuorten kansainvälisesti vertaillen varhainen muutto lapsuudenkodista.  

 

A-Kruunun ensimmäinen vuokratalo Jyväskylään valmistui maaliskuun lopulla Tiilitehtaantie 62:een. 49 asunnon talo täyttyi lähes kokonaan jo ennen valmistumista. Muutamia asuntoja on vielä vuokrattavissa.

Vuokralaiset ry tekee tiivistä yhteistyötä eurooppalaisten sisarjärjestöjen kanssa. Yhteistyö on tärkeää, jotta tunnistetaan asiat, joita pitää ajaa yhdessä EU:ssa eteenpäin. Yhteistyö helpottaa myös näkemään selvemmin oman maan kansalliset tarpeet.