Haettavissa

Helsingin Verkkosaarenranta

Verkkosaari on Kalasatamaan kuuluva merellinen asuinalue Vanhankaupunginselän rannalla Helsingin itäisessä kantakaupungissa. Verkkosaari oli aikaisemmin Sörnäisten satama-aluetta ja meri onkin vahvasti läsnä koko alueella. Verkkosaarenrannan merelliseen ympäristöön valmistuu uusia, muuntojoustavia kerrostalokoteja, joissa on huomioitu myös tilojen jäähdytystarpeet kaukokylmän avulla.

Tulossa

Helsingin Konttinosturinkuja

Nihti on Sompasaaren eteläisimmässä kärjessä oleva saari itäisessä kantakaupungissa, joka kuuluu Sörnäisten kaupunginosaan. Vanhalla Sörnäisten satama-aluella Nihdinkanavalla erotetut Nihti ja Sompasaari muodostavat kantakaupunkimaisen alueen, jonka katujen nimistö pohjautuu alueen satamaan ja merenkäyntiin, Nihdin rannoille toteutetaan monipuolisia virkistys- ja ulkoilualueita.

Tulossa

Helsingin Lavakatu

Puukerrostalokortteliin on suunniteltu yhteistiloja sekä viherhuoneet jokaisen porrashuoneen yhteyteen. Korttelin talojen väliin jää valopihoja, jotka mahdollistavat luonnonvalon pääsyn umpikorttelin sisään. Talojen ja alueen suunnittelussa on huomioitu yhteisöllisyyden edistäminen ja alueelle valmistuu myös Postivarikko-kylätalo, jonne tulee mm. liikuntatiloja, paikkoja työskentelylle sekä juhla- ja tapahtumatiloja. Alueella on päivittäistavarakauppa ja päiväkoti, lähivuosina myös toinen päiväkoti, koulu sekä muita palveluita.