A-Kruunu rakennuttaa vuokratalokohteen keskeiselle paikalle Porvoon sisääntuloväylän varteen. Pääsuunnittelijana on toiminut Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 Oy:n Juha Vesen. Urakkasopimus hankkeen toteutuksesta allekirjoitettiin Varte Lahti Oy:n kanssa.

Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy ovat tehneet 3.6.2021 A-Kruunun kanssa kiinteistökaupan esisopimuksen asuintontin toteutuksesta Helsingin Huopalahdenportin alueelle.

A-Kruunun talo sijoittuu kuvassa keskellä esitettyjen uusien asuintornien vasemmalle puolelle.

A-Kruunun yhtiökokous hyväksyi tilinpäätöksen ja asetti yhtiölle uusia tavoitteita puukerrostalojen tuotannossa.

Ilmastonmuutos ja sen hillintä sekä vääjäämättä tapahtuva kaupungistumisen jatkuminen lisäävät paineita kaupunkien tiivistämiseen ja maankäytön tehostamiseen. Kehityksellä on kuitenkin kääntöpuolensa, eikä voi väittää, että tiivis kaupunkimainen rakentaminen automaattisesti loisi ympäristöä, jossa meidän on hyvä elää. Kaupunkiympäristöjen viihtyisyyteen ja houkuttelevuuteen onkin kiinnitettävä yhä enemmän huomiota, varsinkin nykytilanteessa.

Espoon Finnoon Djubsundsbäckenin alueelle toteutettava A-Kruunun 41 asunnon vuokratalohanke on A-energialuokan energiatehokkuuskohde. Koko alueen kaavoituksessa on tavoiteltu hiilineutraalia aluetta, jossa energiankulutus on minimoitu.  KVR-urakkasopimus on allekirjoitettu SSA Project Oy:n kanssa.

Lummetielle, Kirjastopuiston viereen rakenteille lähtevä ARA-vuokratalohanke on osa Vantaan kaupungin kunnianhimoista suunnitelmaa uudistaa ja tiivistää Tikkurilan keskustaa. Hankkeen urakkasopimus on allekirjoitettu Peab Oy:n kanssa.

A-Kruunulle on tulossa Tuusulan vuoden 2020 asuntomessualueen välittömään läheisyyteen 76 asunnon vuokratalokohde, joka on suunniteltu sopimaan pientalovaltaisen asuinalueen ilmeeseen. Urakkasopimus on allekirjoitettu Rakennuspetäjä Oy:n kanssa. Hankkeeseen saatiin kuusi urakkatarjousta.

A-Kruunulle valmistui lokakuun lopussa Helsingin Kuninkaantammeen 120 asunnon vuokratalo, jonka loistava sijainti innosti hakijoita. Talon pihalla on mahdollisuus myös kaupunkiviljelyyn. Talossa on myös liiketilaa, johon avataan lähiravintola.

Niemenrantaan Raamikadulle valmistunut 24 ARA-vuokra-asunnon kerrostalo sijaitsee uudella kasvavalla asuinalueella, jossa palvelut ovat lähellä ja kauniit ulkoilureitit järvenrantamaisemissa. Järkevää energiankäyttöä on edistetty asuntoihin asennetuilla digitaalisilla vedenkulutusnäytöillä. Taloon muuttava Artturi Stolt kehuu uutta aluetta palveluineen hyväksi paikaksi asua.

Ikäinstituutin Yhdessä Kotikulmilla -toiminta tuo mukavaa yhteistä tekemistä taloyhtiöiden kerhotiloihin, pihoille ja lähialueille. Keskeisin tavoite on lisätä iäkkäiden asukkaiden yhdessäoloa, hyvinvointia ja lievittää yksinäisyyttä. Toimintaa on kehitetty asukkaiden, vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa Yhdessä kotikulmilla -hankkeessa (2017-2019) Helsingissä ja Kotkassa.