Uutinen

Huopalahdenportin alueelle uusia asuntoja

Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy ovat tehneet 3.6.2021 A-Kruunun kanssa kiinteistökaupan esisopimuksen asuintontin toteutuksesta Helsingin Huopalahdenportin alueelle.

A-Kruunun talo sijoittuu kuvassa keskellä esitettyjen uusien asuintornien vasemmalle puolelle.

Huopalahdenportin uusi asuinalue sijoittuu Mannerheimintien ja Vihdintien kulmaukseen, alueen itäpuolelle jää Vanha Ruskeasuo ja länsipuolelle Pikku Huopalahti.

A-Kruunun kanssa tehty kiinteistökaupan esisopimus koskee alueen pohjoisosaan kaavoitettavan uuden asuinkorttelin nro. 16752 ensimmäistä tonttia. Kortteli tulee rakentumaan vuosien 2023–2026 aikana ja loput korttelin tonteista tulee myyntiin vaiheittain kaavan vahvistuttua loppuvuodesta 2021. Alueen toteutuksessa noudatetaan AM-ohjelmaa eli Helsingin kaupungin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaa. A-Kruunu toteuttaa osan alueen pitkän ARA-korkotuen vuokra-asunnoista.

- Huopalahdenporttiin kehitetään kantakaupunkimaista asuinaluetta erittäin hyvien liikenneyhteyksien varteen. Omistamme tonteista kolmasosan ja Helsingin Yliopistokiinteistöt loput. Senaatilla on pääosa kolmesta pohjoisimmasta korttelista, joista on tulossa lähivuosina myyntiin noin kymmenen kerrostalotonttia, toteaa kiinteistökehityspäällikkö Elias Rainio Senaatti-kiinteistöistä.

- Huopalahdenportti on suunnittelultaan kiinnostavimpia uusia alueita Helsingissä, omaleimainen ja näkymiltään vaihteleva. Sopimuksen kohteena oleva tontti sijaitsee Mannerheimintien varressa, ja tavoitteenamme on toteuttaa siihen tyylikäs kantakaupungin kerrostalo, toteaa A-Kruunu Oy:n toimitusjohtaja Jari Mäkimattila.

Kantakaupunkimaiselle asuinalueelle myös oma päiväkoti ja yhteinen pysäköintilaitos

Alueen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota katutason rooliin kaupunkitilassa. Kadunvarsille on sijoitettu monipuolisesti erikokoisia liiketiloja ja alueelle tulee myös 120 lapsen päiväkoti ja päivittäistavarakauppa. Tavoitteena on tehdä alueesta kantakaupunkimainen ja viihtyisä painottamalla toteutuksessa myös rakennusten väleihin jäävien ulkotilojen laatua. Kortteleiden kulmauksiin muodostuu useita pieniä aukioita, jotka toimivat kohtauspaikkoina ja luovat alueelle viihtyisyyttä.