Blogikirjoitus

Iloa, yhteistä tekemistä ja yhteisöllisyyttä taloyhtiöihin

Ikäinstituutin Yhdessä Kotikulmilla -toiminta tuo mukavaa yhteistä tekemistä taloyhtiöiden kerhotiloihin, pihoille ja lähialueille. Keskeisin tavoite on lisätä iäkkäiden asukkaiden yhdessäoloa, hyvinvointia ja lievittää yksinäisyyttä. Toimintaa on kehitetty asukkaiden, vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa Yhdessä kotikulmilla -hankkeessa (2017-2019) Helsingissä ja Kotkassa.

Ikääntymisen ja toimintakyvyn heikkenemisen myötä iäkkäiden elinpiiri saattaa kaventua kotiin, sosiaaliset kontaktit vähentyä ja yksinäisyyden tunne lisääntyä. Etenkin päivisin on tarvetta juttuseuralle, kun taloyhtiössä on hiljaista. Kerrostaloissa voi olla useita iäkkäitä, jotka tuntevat itsensä yksinäisiksi ja kaipaavat seuraa. Miten heidät saadaan yhteen?

Yksi keino on tuoda ryhmätoimintaa lähelle kotia, taloyhtiöiden kerhohuoneisiin ja pihoille. Yksin kahvittelun sijaan kahvitellaan porukalla ja rupatellaan, pasianssin sijaan pelataan yhdessä marjapussia tai katsotaan elokuva kerhohuoneessa. Tällainen yhdessä tekeminen on oleellista Kotikulmilla-toiminnassa.

Toiminta on suunnattu erityisesti iäkkäille, mutta myös muut asukkaat ovat tervetulleita mukaan. Asukkaat suunnittelevat yhdessä, mitä he haluavat säännöllisesti tehdä. Iäkkäät asukkaat ovat osallistuneet innokkaina ideointiin. Yhdessä on mm. kahviteltu, visailtu, pelailtu, ulkoiltu, laulettu ja pidetty nyyttäreitä.

Toimintaa ohjaavat vapaaehtoiset TaloTsempparit, jotka ovat usein taloyhtiön asukkaita ja itsekin iäkkäitä. Ikäinstituutti koordinoi vapaaehtoisten valmennusta ja tarjoaa tueksi materiaalia, oppaita sekä yhteistapaamisia. Kotikulmilla-toimintaa tukevat myös yhteistyökumppanit. Heitä on innostettu viemään omaa toimintaansa taloyhtiöihin, mistä on saatu hyviä kokemuksia.

Ikäinstituutin yhteisötoimintaa Suutarilassa

Yhdessäolo lisääntyy ja yksinäisyyden kokemukset vähenevät

Kotikulmilla-toiminta kehitettiin lähes 30 taloyhtiön kanssa Helsingissä ja Kotkassa. Mukaan tavoitettiin noin 300 asukasta. Reilu puolet osallistuneista on ollut yli 75-vuotiaita. Asukkaista ja muista kiinnostuneista valmennettiin yli 100 TaloTsempparia, joista puolet toimii aktiivisesti. Vuoden 2020 aikana toiminta laajenee Helsingin ja Kotkan lisäksi Lahteen, Lieksaan, Riihimäelle ja Vantaalle.

Toiminnasta on kerätty monipuolisesti palautetta. TaloTsempparit ovat kokeneet toiminnan palkitsevaksi ja tärkeäksi. Yhteistyökumppanit näkevät Kotikulmilla-toiminnan tarpeellisena ja täydentävän iäkkäille suunnattuja palveluja. Iäkkäät ovat olleet tyytyväisiä.

Toiminnalla on saatu hyviä tuloksia: yksinäisyys on lievittynyt ja tilalle on tullut iloa, yhdessä tekemistä ja yhteisöllisyyttä. Naapurusto on tullut tutummaksi ja uusia ystäviä on saatu. Voimistunut yhteisöllisyys on lisännyt myös turvallisuuden tunnetta ja naapuriapua. Kun naapurit ovat tuttuja, arjen apua on helpompi pyytää ja tarjota. Tämä on erityisen tärkeää näinä poikkeusaikoina. Pidetään naapureista huolta!

Vaikka koronatilanteen takia Kotikulmilla-kerhot ovat olleet tauolla ja kevään TaloTsemppari-valmennukset on peruttu, olemme kehittäneet uusia tapoja toimia asukkaiden parhaaksi: soittokierroksia taloyhtiöihin, postittaneet jumppaohjeita iäkkäille, kokeilleet videotapaamisia TaloTsemppareiden kanssa sekä toteuttaneet parvekejumppia yhteistyönä Helsingin kaupungin liikunnanohjaajien vetämänä joissakin Kotikulmilla-taloyhtiöissä. Osassa taloyhtiöistä on myös pelattu pihapelejä, käyty kävelyllä ja vietetty aikaa pihalla turvavälit toki huomioiden.

Lue lisää:Yhdessä kotikulmilla

Jukka Murto
koordinaattori, Ikäinstituutti