Työpaikat

A-Kruunu on valtion erityistehtäväyhtiö, joka rakennuttaa vuosittain noin 500 viihtyisää ja kohtuuhintaista vuokra-asuntoa omaan omistukseensa ja vuokraa niitä pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa sekä muilla suurimmilla kaupunkialueilla. Yhtiön tehtävänä on myös edistää puurakentamista, asumisen innovaatioita, kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä. Meillä työskentelee kolmisenkymmentä kiin­teis­töa­lan am­mat­ti­lais­ta viih­tyi­säs­sä työym­pä­ris­tös­sä Helsingin Pasilassa.

A-Kruunussa pääset tekemään kiinnostavia ja haastavia työtehtäviä mie­len­kiin­toi­ses­sa ja yh­teis­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­väs­sä toi­min­taym­pä­ris­tös­sä. Pa­nos­tam­me hen­ki­lös­tömme hy­vin­voin­tiin ja tar­joam­me kil­pai­lu­ky­kyi­set edut. Tavoitteenamme on kasvaa siten, että vuosittainen asuntoaloitusten määrä on 800 asuntoa Helsingin seudulla sekä muilla suurimmilla kaupunkiseuduilla.

Rakennuttamisen lisäksi olemme mukana useissa asumiseen liittyvissä kehitys- ja tutkimushankkeissa. Niitä ovat mm. puurakentamisen innovaatiot ja kaupungissa asuvien lapsiperheiden asumisen uudet ratkaisut sekä uudet konseptit, jotka liittyvät ryhmävuokra-asumiseen ja yhteisöllisen palvelukorttelin kehittämiseen.

Syksyllä 2022 tehdyn henkilöstökyselyn mukaan "A-Kruunulle annetut erityistehtävät koetaan yhteiskunnallisesti tärkeiksi ja joka neljäs A-kruunulainen on täysin sitä mieltä, että erityistehtävät tekevät A-Kruunusta houkuttelevan työpaikan."

Tällä hetkellä meillä ei ole avoimia työpaikkoja