A-Kruunun tavoitteena on olla omissa toimissaan hiilineutraali toimija vuoteen 2030 mennessä. Keinoina ovat muun muassa uusiutuvan lämmitysenergian käyttö, rakennushankkeiden hiilijalanjäljen laskenta sekä rakennusten energiatehokkuuden parantaminen.

 

Uudessa kaavoitus- ja rakentamislain luonnoksessa ehdotetaan hiilijalanjälkilaskelman sisältämän ilmastoselvityksen liittämistä osaksi rakennuslupaa. Hiilijalanjälkilaskelma sisältäisi sekä rakennusmateriaalit että energiankäytöstä aiheutuvat päästöt. Energialaskenta on alalla hyvin tuttua, mutta materiaalien hiilijalanjälkilaskenta lisääntyisi ilmastoselvityksen myötä merkittävästi.

 

A-Kruunun tavoitteena on olla hiilineutraali toimija vuonna 2030. Vähähiilisyystiekartta pyritään saamaan aikaan jo tämän vuoden puolella.

Asumisen hiilijalanjäljen merkittävä pienentäminen on kirjattu hallitusohjelman lisäksi usean vastuullisen rakennuttajan strategiaan. Tavoitteet alkavat viimein näkyä konkreettisesti myös rakennushankkeissa.

Mitä keskittyneempi kaupunkirakenne on, sitä vähemmän resursseja kulutetaan kaupunkien rakentamiseen ja niiden toimintaan. Sitä vähemmän syntyy myös hiilijalanjälkeä. Hyvin looginen johtopäätös, jota ei aina kuitenkaan toteuteta edellä mainitun mukaisesti.