Senaatti invited us to look at Pihlajaniemi in Turku. The site presented as many opportunities as it did challenges. We set about creating a collaborative process with a small integrated team made up of Senaatti representatives, the City of Turku planning office, a local planning consultant Urbanity and ourselves. We made many visits to the site, (this is when I learned the important Finnish word “hankikanto”) and we drew the plan together in a collaborative effort. 

Ilmastonmuutos ja sen hillintä sekä vääjäämättä tapahtuva kaupungistumisen jatkuminen lisäävät paineita kaupunkien tiivistämiseen ja maankäytön tehostamiseen. Kehityksellä on kuitenkin kääntöpuolensa, eikä voi väittää, että tiivis kaupunkimainen rakentaminen automaattisesti loisi ympäristöä, jossa meidän on hyvä elää. Kaupunkiympäristöjen viihtyisyyteen ja houkuttelevuuteen onkin kiinnitettävä yhä enemmän huomiota, varsinkin nykytilanteessa.