A-Kruunu yrityksenä

A-Kruunu Oy on valtion omistama ympäristöministeriön ohjauksessa toimiva erityistehtäväyhtiö.
Yhtiön ensimmäisten asuntohankkeiden rakentaminen alkoi kesällä vuonna 2015. Heinäkuussa 2021 ylitimme 1800 asunnon rajan.

A-Kruunun tehtävänä on rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Tavoitteena on, että rakennuttamistoiminta kasvaa siten, että vuonna 2021 yhtiön vuosittainen asuntoaloitusten määrä on noin 800 asuntoa, joista pääosa on Helsingin seudulla, 25 % Helsingin seudun ulkopuolella ja 15 % puukerrostaloasuntoja. Helsingin seudun ulkopuolella asuntoja rakennutetaan suurimmille kaupunkiseuduille, joilla tarve kohtuuhintaisille vuokra-asunnoille on suuri.

Rakennutettavien kohteiden valinnassa otetaan huomioon vuokra-asuntojen yleinen kysyntä asuinalueella ja kohteen hyvä sijainti yhdyskuntarakenteessa. Rakentamisessa edistetään puurakentamisen lisäksi uusia innovaatioita ottaen huomioon edellä asetetut tavoitteet. 

Merkittävin osa asuntotuotannosta tapahtuu pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa. Vuoden 2019 alusta toiminta-aluetta on laajennettu myös muille maamme suurimmille kaupunkiseuduille, joilla on suuri kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarve.  A-Kruunu osallistuu vahvalla panoksella myös laajempien aluekokonaisuuksien toteuttamiseen ja laadukkaan kaupunkiasumisen kehittämiseen toiminta-alueillaan.

Vuokra-asuntojen asukasvalinnassa toteutetaan hyviä asukasvalintaperiaatteita osoittaen asunnot kohtuuhintaista vuokra-asuntoa eniten tarvitseville ruokakunnille. Samalla huolehditaan vuokratalojen monipuolisesta asukasrakenteesta. 

Yhtiö toimii pitkäjänteisesti, noudattaa alan hyviä käytäntöjä ja toimii valtionyhtiöiden omistajapolitiikasta annetun ohjeistuksen mukaisesti.