Uutinen

A-Kruunun yhtiökokous

A-Kruunu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2016. Kokouksessa vahvistettiin tuloslaskelma ja tase esityksen mukaisina. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin neljä, ja hallituksen jäseniksi valittiin vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle kaudelle nykyiset jäsenet Ari Eschner, Sinikka Mustakari, Hannu Puttonen ja Eero Saastamoinen. Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Puttonen ja varapuheenjohtajaksi Eero Saastamoinen. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab päävastuullisesna tilintarkastajana KHT Markku Sohlman.