Uutinen

A-Kruunun toiminta käynnistynyt ripeästi

Vuonna 2014 toimintansa aloittaneen valtion erityistehtäväyhtiö A-Kruunu Oy:n tuotanto on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Yhtiön vuosikertomuksessa vuodelta 2015 todetaan, että A-Kruunulla oli vuoden lopussa rakenteilla jo 248 asuntoa ja suunnitteilla 566 asuntoa Helsingin seudulle.

Valtion tavoitteena on turvata asuntojen saatavuus pienituloisille henkilöille Helsingin seudulla. Samalla tuetaan myös elinkeinoelämän kilpailukykyä laadukkaan asuntotuotannon kautta niin, ettei asumisesta tule pullonkaulaa yritysten työvoiman hankinnalle.

- A-Kruunulle on asetettu tavoitteeksi, että yhtiöllä on omistuksessaan lähivuosina parisen tuhatta vuokra-asuntoa. Tuon tavoitteen saavuttaminen on jo näköpiirissä. Meillä on prosessissa olevien asuntojen lisäksi neuvottelu- ja selvittelyvaiheessa olevia hankkeita noin tuhannen asunnon verran, toteaa toimitusjohtaja Jari Mäkimattila.

Tuotantotavoitteiden lisäksi yhtiölle on annettu tehtäväksi edistää puurakentamista ja kehittää uusia innovaatioita kaupunkiasumiseen ja rakentamisen tueksi.

- Tänä keväänä käynnistyy puurakentamisen koekohde Helsingin Kuninkaantammeen ja ensi vuonna Helsingin Kalasatamaan Urbaanit lapsiperheet –hanke, kertoo Mäkimattila.

Yhtiö kehittää toiminnassaan myös asukashallintoa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien ja yhteisöllisyyden edistämiseksi.

- Laadukkaiden ARA-asuntojen uustuotanto on tässä markkinatilanteessa erittäin tärkeä asia, mutta haluamme korostaa myös vastuullisen vuokranantajan merkitystä. Asuminen vaikuttaa välillisesti monella tavalla yksittäisen ihmisen ja koko yhteiskunnan toimintaan, painottaa Mäkimattila.

A-Kruunu Oy maksaa veronsa Suomeen. Vuosikertomus, verojalanjälkiraportti ja tilinpäätös kokonaisuudessaan vuodelta 2015 ovat ladattavissa täältä.

A-Kruunu Oy tunnusluvut 2015

Liikevaihto M€  1,8
Tase M€  50,4
Valmiit asunnot kpl  211
Asuntoaloitukset kpl  248
Rakennussuunnittelussa kpl  566
Neuvottelu- ja selvittelyvaiheessa kpl  1 000

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Mäkimattila, A-Kruunu Oy, puh. 040 755 3924