Uutinen

Pukki-hanke tutkii puukerrostalojen liiketaloudellisia mahdollisuuksia Tampereen Isokuusessa

Kuusikko – Suomen suurin puukerrostalokohde on rakenteilla Tampereen Vuoreksen Isokuusen alueella. TA-Asumisoikeus Oy ja A-Kruunu rakennuttavat ARA-rahoituksella yhteensä 195 asuntoa. Arkta Rakennus Oy toimii hankkeen urakoitsijana.

Rakennushankkeeseen liittyy laaja Tampereen yliopiston tutkimushanke ”Puurakentaminen kestävän kiinteistökehittämisen keinona” (PUKKI), jossa selvitetään puukerrostaloihin liittyvien verkostojen arvonluontia sekä kiertotalouden ja liiketoimintamallien kehittämistä puurakentamisen näkökulmasta.

Pukki-tutkimushanke tuottaa uutta tietoa puukerrostalojen verkostojen arvonluonnista

Kuusikko-hankkeeseen on alusta alkaen haluttu yhdistää myös tieteellistä tutkimusta. Tampereen yliopisto on nyt käynnistänyt Pukki-tutkimushankkeen, joka selvittää puukerrostalorakentamisen liiketaloudellisia mahdollisuuksia kestävän kiinteistökehittämisen näkökulmasta. Tutkimushankkeen tavoitteena on lisäksi tuottaa uutta tietoa puukerrostalorakentamisen arvoketjuista ja tutkia kiertotalouden mahdollisuuksia.

- Puurakentamisen tutkimusta on lähestytty vahvasti rakennusteknisestä ja -fysikaalisesta näkökulmasta. Teknisesti puusta voidaan jo rakentaa vaativiakin rakenteita, mutta puukerrostalorakentaminen ei ole kuitenkaan kovin yleistä Suomessa kasvaneesta kiinnostuksesta huolimatta. Lähestymällä aihetta kestävän kiinteistökehittämisen näkökulmasta, pyritään täydentämään tunnistettua tutkimusaukkoa kasvattaa tietoa puukerrostalorakentamisesta, väitöskirjatutkija Juha Franssila sanoo.

Väitöskirjatutkija Juha Franssila

Tutkimushanke jatkuu 2022 kesään saakka, ja sen kokonaisbudjetti on noin 300 000 euroa. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta 75 000 eurolla Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman kautta. Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön yhteiskehittämisalusta CoreLab järjestää hankkeen tiimoilta seminaareja ja työpajoja yhteistyössä yrityskumppaneiden kanssa.

Hiilineutraali Tampere 2030

Hankkeen taustalla vaikuttaa Tampereen kaupungin tavoite saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi kaupunki on puurakentamisen ohjelmassaan määritellyt tavoitteekseen lisätä modernia puurakentamista Pirkanmaan alueella ja tukea uuden liiketoiminnan ja osaamisen kehittymistä. Yksi tärkeimpiä kehityskohteita on juuri Vuoreksen Isokuusi, jonne nousee mittava puurakentamiseen perustuva asuinalue.

Kaupungeilla on iso rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja myös siihen sopeutumisessa. Tampere on asettanut Sinulle Paras -kaupunkistrategiassaan tavoitteeksi olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Puurakentamisen edistäminen on tehokas keino hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. 

-Puurakennukset ovat pitkäikäisin tapa varastoida hiiltä. Puukerrostalo on 10–40 prosenttia uutta betonikerrostaloa vähähiilisempi koko rakennuksen arvioidun elinkaaren ajalla. Kun metsiä hakataan, osa hiilestä vapautuu ja osa sitoutuu puupohjaisiin tuotteisiin. Metsät ja puutuotteiden materiaalikäyttö sitovat hiiltä ja lisäksi voidaan ilmastohyötyä saavuttaa käyttämällä puuta korvaamaan kasvihuonepäästöiltään korkeita materiaaleja, Tampereen kaupungin projektipäällikkö Pertti Tamminen toteaa.

Isokuusen alueen kehittäminen on Tampereen puurakentamisen edistämisohjelman 2016-2020 tärkein osaprojekti. Isokuuseen rakennettavasta 2500 asukkaan puukaupungista tulee Suomen suurimpia puurakentamisen kohdealueita.

- ”Kuusikko” käynnistää Isokuusen puukaupungin toteutuksen. Hankekokonaisuus yhdessä viereen toteutettavien torin ja koulu-päiväkotirakennuksen kanssa muodostavat oleellisen osan kaupunginosan keskustaa. Puukaupunkiin toteutetaan puukerrostaloja, urbaaneja puusta toteutettuja pientalokonsepteja, puurakenteisia omakoti- ja rivitaloja sekä puinen koulu- ja päiväkotirakennus. Lisäksi puuta käytetään infrarakentamisessa kuten tori-, silta-, puisto- ja piharakenteissa, Tamminen kertoo.


ARAn tavoitteiden mukaista rakentamista

Kuusikko-rakennushanke ja siihen liittyvä Pukki-tutkimushanke ovat lähtöisin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) käynnistämästä ja Tampereen yliopistolla järjestetystä opiskelijoille suunnatusta puurakentamisen suunnittelukilpailusta. 

Havainnekuva Kuusikko-rakennushankkeesta

-Kilpailun tavoitteena oli löytää kohtuuhintaisia asuntosuunnittelu ratkaisuja. Ehdotusten pohjalta valittiin toteuttamiskelpoisin idea, jonka jälkeen kohteelle haettiin tontti yhdessä Tampereen kaupungin kanssa. Vuoreksen Isokuusesta löytyi tontti, joka kiinnosti myös A-Kruunua ja TA-Asumisoikeus Oy:tä. Saamme näin alueelle myös ARAn tavoitteiden mukaista monimuotoista asumista, kertoo yliarkkitehti Vesa Ijäs.


Kuusikkoon tulee sekä asumisoikeus- että vuokra-asuntoja

- Tämän hankkeen tavoitteet sopivat erinomaisesti A-Kruunulle.  Kohtuuhintaisten asuntojen tuottamisen lisäksi tehtävämme on edistää puurakentamista, asumisen innovaatioita, kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä. Isokuusen hankkeessa pystymme edistämään kaikkia noita tavoitteitamme, toteaa A-Kruunu Oy:n toimitusjohtaja Jari Mäkimattila.

- Tämä yhteinen hanke avasi hienon mahdollisuuden päästä toteuttamaan Pirkanmaan ensimmäisen puukerrostalohankkeemme ja samalla saamme lisättyä meiltä paljon kysyttyjen asumisoikeusasuntojen tarjontaa Tampereella, kertoo TA-Asumisoikeus Oy:n Pirkanmaan aluejohtaja Sami Lehto.

Kohteeseen nousee kuusi puukerrostaloa: TA-Asumisoikeus Oy:n kolmeen rakennukseen tulee yhteensä 103 asumisoikeusasuntoa. A-Kruunun kerrostaloihin tulee 92 vuokra-asuntoa. Yhteensä kuuteen kerrostaloon tulee noin 14 370 kerrosneliötä.

KVR-urakoitsijana toimii Arkta Rakennus Oy. Kerrostalojen lisäksi alueelle rakennetaan pysäköintihalli, autokatoksia, saunarakennus sekä irtaimistovarastoja. Kohde valmistuu vaiheittain vuosina 2021 ja 2022.

- Arktalle ja tilaajille Kuusikon puukerrostalokokonaisuus on erittäin merkittävä hankeavaus Pirkanmaalle. Puukerrostalosuunnittelun ja -rakentamisen osaamisessa on hyödynnetty konserniin kuuluvaa Arkta Reposta, joka on erikoistunut puukerrostalorakentamiseen pääkaupunkiseudulla ja toteuttanut eniten puukerrostaloasuntoja Suomessa. Näin osaaminen, asiantuntijuus ja hyvä asiakasyhteistyö koko konsernissa laajenee, kertoo Arkta Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Hanna Marttila.

Puuelementit toimittaa suomalainen, Heinolassa toimiva VVR Wood Oy. Saint-Gobain Finland on mukana hankkeessa edistämässä kiertotalousratkaisujen ja vähähiilisten tavoitteiden saavuttamista.

- Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset rakentamiseen ovat iso haaste, eikä kukaan toimija selviä tästä yksin, vaan asioiden viemiseksi eteenpäin tarvitaan yhteistyötä. Verkottuminen ja yhteistyö ovat iso mahdollisuus, jonka kautta voimme viedä uusia ratkaisuja ja toimintamalleja eteenpäin. Nöyrä ja optimistinen, sopivasti haastava suhtautuminen auttaa näiden asioiden edistämisessä, markkinointijohtaja Viktor Lax Saint-Gobainilta toteaa.


Lisätietoja:

A-Kruunu: Jouni Isomöttönen, projektipäällikkö, jouni.isomottonen@a-kruunu.fi, 0207 207 117
TA-Asumisoikeus Oy: Sami Lehto, aluejohtaja, sami.lehto@ta.fi, 040 582 4182
Arkta Rakennus Oy: Timo Ristamäki, rakennuttajapäällikkö, timo.ristamaki@arkta.fi, 040 751 1627
Saint-Gobain Finland Oy: Viktor Lax, markkinointijohtaja, viktor.lax@saint-gobain.com
Tampereen yliopisto: Jukka Puhto, tutkijatohtori, +358 504 767 071, jukka.puhto@tuni.fi ja väitöskirjatutkija Juha Franssila, juha.franssila@tuni.fi, +358 505 645 172
Tampereen kaupunki: Pertti Tamminen, projektipäällikkö, +358 400 638 218, pertti.tamminen@tampere.fi
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA): Vesa Ijäs, yliarkkitehti, 050 565 1934, vesa.ijas@ara.fi    

Tutustu hankkeen verkkosivuihin.

Katso dronekuvaa työmaalta.