Uutinen

Puheenjohtajat saivat tietoa kierrättämisestä

Asukastoimikuntien puheenjohtajat kokoontuivat kahdeksatta kertaa perinteiseen tapaamiseensa 16. toukokuuta Helsingin Pasilaan. Illan teemana oli kierrättäminen, josta saatiin kuulla niin yhtiön kuin myös Kierrätyskeskuksen asiantuntijan esiin tuomia asioita.
 

Tilaisuuden avannut kiinteistöpalvelupäällikkö Petteri Puolanne kertoi puheenvuorossaan, että illan teema valittiin tukemaan keväällä avattua jätekamppista, jonka toivotaan kannustavan asukkaita innokkaampaan lajitteluun. Jätekulut ovat kasvaneet merkittävästi.

- Asukkaat ovat avainasemassa vaikuttamaan siihen, että jätekustannukset saadaan pidettyä kurissa, mutta ydinasia lajittelun edistämisessä on toki se, että saisimme säilytettyä jälkipolville maapallon mahdollisimman hyvässä kunnossa, totesi Puolanne.

Jätekustannuksen nousseet 16 %

A-Kruunun talojen jätekustannukset nousivat viime vuonna 16 % edellisestä vuodesta, mikä johtuu sekä lajitteluinnon notkahtamisesta että jätehuoltokustannusten noususta yleisesti. 

- Jätekustannusten vaikutus vuokriin oli viime vuonna jokaista asukasta kohden noin 10 euroa kuukaudessa. Koska toimimme omakustannusperiaatteella, kaikki säästö koituu asukkaiden eduksi eli vaikuttaa siten, että vuokria ei tarvitse nostaa kasvaneiden jätekustannusten vuoksi, totesi kehityspäällikkö Leena Oiva.

Sekajäte on kaikkein kalleinta jätettä, minkä takia lajittelu vähentää juuri noita kustannuksia. Jätejakeista paperi on yhtiölle jopa maksutonta lukuun ottamatta astioiden vuokraa.

- Sekajätteen poltto aiheuttaa myös jätehuollon suurimmat hiilidioksidipäästöt, joten hiilijalanjäljen näkökulmasta jätteiden lajittelu on todella tärkeää, kertoi Oiva ja kannusti asukkaita antamaan lajitteluvinkkejä jätekamppiksen sähköpostiin jaettavaksi kaikille asukkaille asukaspostin kautta. Jätekamppiksen osoite on jatekamppis@a-kruunu.fi.

Aihe kiinnosti puheenjohtajia

Aihe puhutti paljon puheenjohtajia, jotka nostivat keskustelussa esiin lajittelun merkitystä niin kustannusten, ympäristön kuin myös asumisviihtyisyyden näkökulmasta, sillä oikeaoppinen lajittelu vähentää jätehuoneisiin jätettyjä roskia. Yhtiöltä toivottiin myös lisää tietoa lajittelun merkityksestä asukaspostissa ja myös selkeämpiä opastauluja jätetiloihin.

- Olisi hyvä kertoa asukkaille esimerkiksi siitä, kuinka paljon maksaa jätetilaan tuodun sohvan kuljettaminen pois, pohti järvenpääläinen Mira Haug sen jälkeen, kun palvelupäällikkö Pasi Hakala kertoi toimenpiteen maksavan jopa 300 euroa kerralta.

Asukkaita kiinnosti myös rakentamisen hiilijalanjälki, ja oltiin tyytyväisiä siitä tiedosta, että A-Kruunun uudistuotannosta kolmasosa on puukerrostalotuotantoa.

Biojäte kannattaa lajitella monestakin syystä

Kierrätyskeskuksen ympäristöasiantuntija Elsa Rintala kertoi esityksessään, että HSY:n tutkimusten mukaan sekajätteestä jopa 40 % on biojätettä, joka haittaa sekajätteen polttamista, sillä se on isolta osin vettä. Sen sijaan biokierrätyksen laitoksella siitä voidaan tuottaa esimerkiksi biokaasua tai bioetanolia, joista saadaan vähäpäästöistä energiaa. Lopuksi biojäte kompostoidaan tai tehdään muuten lannoitekäyttöön sopivaksi. Biojätteen kierrättämisen myötä kiertoon palautuu arvokasta orgaanista humusta, joka parantaa viljelyominaisuuksia, sitoo hiiltä ja elvyttää lajimonimuotoisuutta maaperään.

Biojätteen käsittely on kunnan vastuulla, joten laitokset ovat erilaisia. Siksi eri paikkakunnilla suositellaan erilaisten biojätepussien käyttöä eli kannattaa tarkistaa ohje aina omasta jäteyhtiöstä.

Kierrätys kannattaa aina

- Vähentämällä jätettä vähennät kaiken kaikkiaan luonnonvarojen kulutusta. Suosittelen aina pohtimaan, olisiko tavara vielä käyttökelpoinen ja voisiko käyttöikää pidentää huoltamalla tai korjaamalla tavara, korostaa Rintala ja toteaa myös, että käytetty tavara on usein hyvä vaihtoehto uudelle.

- Käytetystä tavarasta näkee heti, kestääkö se käyttöä. Monia tavaroita voi myös lainata, vaikka kirjastosta. Kun ostat uutta, pyri valitsemaan laadukkaita tuotteita. Suosittelen myös välttämään kertakäyttötuotteiden hankintaa, vaikka joskus ne ovat kyllä tarpeen, listasi Rintala vinkkejä jätteiden vähentämiseen ja kiertotalouden edistämiseen ja kiteytti pidemmän listan vielä kolmeen pointtiin.

- Hanki harkiten, luota laatuun ja käytä kierrätettyä, totesi Rintala, joka on toinen Kierrätyskeskuksen asiantuntijoista, jotka asukkaat voivat tilata talkoisiin tai muuhun tilaisuuteen kahdeksi tunniksi auttamaan lajittelupulmien ratkomisessa. Pääkaupunkiseudun ulkopuolelle asiantuntijat antavat neuvontaa etäyhteyksien kautta.

Lajittelu säästää rahaa

  • Jätehuollon maksaa aina asiakas
  • Sekajäte on aina kalleinta
  • Paperijäte on yhtiölle maksutonta jätettä
  • Oikeaoppisen lajittelun lisäksi kannattaa seurata jäteastioiden täyttöastetta ja ilmoittaa palvelupäällikölle, jos jokin jäteasia on joko vajaa- tai ylikäytöllä

Kierrätyskeskuksen ympäristöasiantuntija Elsa Rintala korosti esiintymisessään, että lajittelu ja kierrättäminen kannattaa aina.Elsa Rintala