Uutinen

A-Kruunun toiminta laajenee

A-Kruunu Oy:n tavoitteena on kasvattaa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantoa niin, että vuonna 2021 yhtiön vuosittainen asuntoaloitusten määrä on noin 800 asuntoa. Asunnoista pääosa tuotetaan Helsingin seudulle, osa muille suurimmille kaupunkiseuduille. Myös puukerrostalojen tuotantoa lisätään. Yhtiökokous vahvisti eilen A-Kruunun tilinpäätöksen sekä valitsi hallituksen jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Viime vuonna A-Kruunu aloitti 481 asunnon rakentamisen, ja valmistuneita asuntoja oli 296. Rakenteilla ja suunnitteilla oli yhteensä 1372 asuntoa.  Vuoden lopussa A-Kruunulla oli 793 valmista asuntoa.

- Saimme viime vuonna rakenteille useita merkittäviä hankkeita, mm. Urbaanit lapsiperheet -konseptihankkeen Helsingin Kalasatamaan. Valmistuneista hankkeista voi mainita Helsingin Kuninkaantammeen rakennetut puukerrostalot, jotka ovat osa puu- ja betonirakentamisen vertailututkimusta, kertoo toimitusjohtaja Jari Mäkimattila.

Yhtiön toiminnan tulevaisuuden kannalta Mäkimattila pitää tärkeänä asiana, että eduskunta hyväksyi yhtiön lisäpääomittamisen. Se mahdollistaa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotannon kasvattamisen ja toiminta-alueen laajentamisen. Päätöksen myötä A-Kruunu voi osallistua vahvalla panoksella laajempien aluekokonaisuuksien toteuttamiseen, puurakentamisen edistämiseen ja laadukkaan kaupunkiasumisen kehittämiseen.   

- Tuottamillemme asunnoille  on selkeästi kysyntää. Valmistuneisiin kohteisiin oli satoja hakijoita, jotka arvostivat sekä asuntojen hyvää sijaintia että vuokran edullisuutta, kertoo Mäkimattila.

A-Kruunun kaikkien asuntojen keskivuokra oli viime vuonna 11,60 euroa neliöltä. Taloudellinen käyttöaste vuoden vaihteessa oli 99,6 % ja asukasvaihtuvuus noin 13 %.

- Asukasluvun kasvun myötä asiakaspalvelun kehittäminen on yhä tärkeämpää. Loimme toimintavuonna isännöintiin ja asuntojen vuokraukseen uuden toimintoja yhdistävän mallin. Sen tavoitteena on parantaa asukkaiden kokemaa palvelua, vahvistaa yhtiön roolia yhteistyökumppaneiden suuntaan ja kehittää isännöintiä ja vuokratoimintaa rinnakkain yhtiön omien tarpeiden mukaisesti, kertoo Mäkimattila.

Yhtiökokous valitsi hallitukseen puheenjohtajaksi Matti Vatilon. Hannu Puttonen jäi pois hallituksesta toimittuaan ansiokkaasti puheenjohtajana aina yhtiön toiminnan vuonna 2014 tapahtuneesta käynnistymisestä lähtien. Hallitukseen valittiin uudeksi jäseneksi Helsingin yliopiston toimitilajohtaja Teppo Salmikivi. Varapuheenjohtajana jatkaa Eero Saastamoinen ja hallituksen jäseninä Ari Eschner, Sinikka Mustakari ja Jaana Parviainen.

Lue lisää: A-Kruunun vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2018

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Mäkimattila, jari.makimattila@a-kruunu.fi, puh. 040 755 3924