Uutinen

A-Kruunu jatkaa toimintaansa normaalisti

Hallituksen omistajapoliittisessa periaatepäätöksessä esitetään, että valtio voisi luopua A-Kruunu Oy:n omistuksesta. Lainsäädäntö säätelee tarkasti yleishyödyllisen yhtiön myyntiä sekä turvaa asukkaiden aseman.

A-Kruunu Oy on 100 prosenttisesti valtion omistama yleishyödyllinen kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen omistaja ja rakennuttaja, jonka omistajaohjauksesta vastaa ympäristöministeriö. Valtionyhtiöiden omistuksen olennaisista muutoksista päättäminen kuuluu eduskunnan päätösvaltaan. 

Hallitus perustelee mahdollista myyntiä sillä, ettei valtiolla ole välttämätöntä perustetta omistaa ko. yhtiötä. Mikäli eduskunta hyväksyy A-Kruunu Oy:stä luopumisen, selvitys yhtiön myynnistä toteutettaisiin alkusyksyn aikana. Yhtiön mahdollinen myynti toteutettaisiin myymällä koko osakekanta.

Lainsäädäntö säätelee tarkasti yleishyödyllisten yhtiöiden myyntiä, kuten muutakin toimintaa asuntojen käytöstä vuokranmääritykseen. Esimerkiksi ostaja voi olla vain voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö. Mahdollisia ostajatahoja on siten vain rajallisesti. 

- Tärkeintä on, että asukkaiden asema on lainsäädännöllä turvattu eli mahdollinen omistajavaihdos ei tule vaikuttamaan millään tavalla asukkaiden asemaan. A-Kruunu jatkaa asuntojensa vuokraamista ja isännöintiä, rakennuttamistoimintaa ja uusien hankkeiden kehittämistä normaalisti, kertoo A-Kruunu Oy:n hallituksen puheenjohtajan Matti Vatilo. 

A-Kruunulla on jo omistuksessaan noin 2 900 asuntoa, jotka sijaitsevat Helsingin seudulla ja muilla kasvavilla kaupunkiseuduilla. Rakenteilla on noin 400 asuntoa ja suunnitteilla yli 1000. Yhtiö on taloudellisesti hyvässä kunnossa. Yhtiö kuuluu johtaviin puukerrostalojen rakennuttajiin Suomessa. Lisäksi yhtiöllä on vahva asema uusien asumisratkaisujen kehittäjänä. A-Kruunu kuuluu yhtiöihin, joilla on eniten hankkeita Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa.  

- Asuntojen käyttöaste on ollut koko toiminnan ajan korkea eli yhtiö on toteuttanut erinomaisella tavalla omistajan asettamaa tavoitetta tuottaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja eniten tarvitseville ruokakunnille. Hakijamäärät asuntoihin ovat olleet joka kohteessa korkeat, mikä kertoo osaltaan ARA-tuotannon tarpeellisuudesta. Yhtiön asunnot ovat keskimäärin neljännestä edullisempia kuin markkinaehtoisten asuntojen vuokrat, toteaa Vatilo. 

Yhtiön tase oli vuoden 2023 lopussa 600 miljoonaa euroa ja oma pääoma 81 miljoonaa euroa. Yhtiö ei yleishyödyllisyyssäännösten mukaisesti tavoittele voittoa. Yhtiön henkilöstömäärä on 34. 

Lue lisää Ympäristöministeriön tiedotteesta: https://ym.fi/-/hallitus-esittaa-eduskunnalle-etta-valtio-voisi-luopua-a-kruunu-oy-n-omistuksesta