Uutinen

Jatke Uusimaa rakentaa A-Kruunulle mittavan asuntohankkeen Tuusulan Rykmentinpuistoon

Tuusulan keskustaan, Hyrylän vanhalle kasarmialueelle rakentuu lähivuosina koti 15 000 ihmiselle. A-Kruunun korkotukivuokratalo on Rykmentinpuiston ensimmäisiä käyntiin lähteviä hankkeita. Urakkasopimus 140 asunnon rakentamisesta allekirjoitettiin 16.9.2019 Jatke Uusimaa Oy:n kanssa.

Rykmentinpuiston suunnittelun innoittajana on kasarmialueen historia ja ympäristö tiilipintoineen. Rakennukset rajaavat korttelia katujen puolelta tiililaattapintaisena muurina. Matalammat yhteistilarakennukset päästävät valoa ja näkymiä korttelipihalle. Pihanpuolella rakentamisen mittakaava on pienempää ja julkisivut vaaleilla sävyillä rapattuja.

- A-Kruunun kohteessa katujulkisivut tehdään erisävyisistä punaisen, ruskean ja mustan sävyisistä poltetuista tiililaatoista, joiden sävy vaalenee alhaalta ylöspäin. Sisäänkäyntejä korostetaan tehostevärisillä tiililaatoilla. Materiaalit ja tasarytminen ikkuna-aukotus liittävät rakennukset kasarmialueen tunnelmaan, kertoo suunnittelusta vastannut arkkitehti SAFA Juha Kämäräinen arkkitehtitoimisto ArkOpenista.

- Rykmentinpuisto on hyvä jatkumo A-Kruunun kanssa tehdylle yhteistyölle Helsingin Kuninkaantammessa. Tämän hankkeen erikoispiirre on vaiheittainen luovutus, jonka takia rakennusaika on poikkeuksellisen pitkä. Uskon, että Jatke Uusimaa on osoittautunut joustavaksi ja luotettavaksi toimijaksi, jonka kanssa tällainen hanke saadaan kilpailukykyisesti toteutettua, toteaa toimitusjohtaja Timo Ruuskanen Jatke Uusimaa Oy:stä.

Rykmentinpuiston hankkeen suunnittelussa on hyödynnetty A-Kruunun Urbaanit lapsiperheet –hankkeen kokemuksia Helsingin Kalasatamasta. Kohteeseen on tulossa muun muassa erityisen hyvin säilytystilaa. Osaan asunnoista tulee irtaimistovarasto parvekkeille ja asunnoissa sisällä olevat varastot lämpimään säilytykseen. Huoneiden kokomitoituksessa on myös huomioitu tilojen monikäyttöisyys.

- Toteutamme kehitys- ja tutkimushankkeita sitä silmällä pitäen, että pystymme hyödyntämään niistä saatuja kokemuksia soveltuvin osin myös muussa tuotannossamme. Tavoitteena on kehittää asumista nykyaikaisen elämäntyylin vaatimiin tarpeisiin, kertoo A-Kruunu Oy:n toimitusjohtaja Jari Mäkimattila.

Rykmentinpuisto on Tuusulan kunnan merkittävin aluekehityshanke. Alue alkaa aivan Hyrylän nykykeskustasta ja jatkuu aina Keravan rajalle asti. Kunta on kehittänyt entistä varuskunta-aluetta yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa.

- Rakentuessaan alue tiivistää yhdyskuntarakennetta tarjoten mahdollisuuksia niin palveluiden kuin joukkoliikenteenkin kehittämiselle, kertoo Tuusulan kunnan vt. elinvoimajohtaja Tuomo Sipilä.

- Senaatti-kiinteistöt kehittää alueilleen monipuolista asuntokantaa, jonka tärkeänä osana ovat kohtuuhintaiset valtion tukemat vuokra-asunnot. Senaatti-kiinteistöt omistaa pääosin loput Rykmentinpuiston keskuksen alueen vapaat tontit ja ne myydään vaiheittain seuraavien vuosien aikana, kertoo kiinteistökehityspäällikkö Otto Virenius Senaatti-kiinteistöistä.

Hankkeen rakentaminen käynnistyy ensi kuussa. Vastaanottoa porrastetaan niin, että ensimmäinen osa vastaanotetaan huhtikuun lopussa 2021, ja jälkimmäinen osa lokakuussa samana vuonna.

 

Lisätietoja:
Arkkitehti Juha Kämäräinen, juha.kamarainen@arkopen.fi, puh. 044 535 9657
Toimitusjohtaja Timo Ruuskanen, timo.ruuskanen@jatke.fi, puh. 040 568 7591
Toimitusjohtaja Jari Mäkimattila, jari.makimattila@a-kruunu.fi, puh. 040 755 3924
Vt. elinvoimajohtaja Tuomo Sipilä, tuomo.sipila@tuusula.fi, puh. 040 314 3017
Kiinteistökehityspäällikkö Otto Virenius, otto.virenius@senaatti.fi, puh. 040 718 8028