Suomi on selvinnyt koronakeväästä Pohjoismaisessa vertailussa hyvin. Tämä oli loppupäätelmäni, kun osallistuin 18. toukokuuta NBO:n eli Pohjoismaisen yleishyödyllisten vuokra-asuntojen omistajien yhteisön (Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer) koronaseminaariin. Seminaarissa oli osallistujia Suomesta, Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta.