Ilmastonmuutos ja sen hillintä sekä vääjäämättä tapahtuva kaupungistumisen jatkuminen lisäävät paineita kaupunkien tiivistämiseen ja maankäytön tehostamiseen. Kehityksellä on kuitenkin kääntöpuolensa, eikä voi väittää, että tiivis kaupunkimainen rakentaminen automaattisesti loisi ympäristöä, jossa meidän on hyvä elää. Kaupunkiympäristöjen viihtyisyyteen ja houkuttelevuuteen onkin kiinnitettävä yhä enemmän huomiota, varsinkin nykytilanteessa.