Tontinluovutuskilpailut ovat tehokas tapa kehittää asumisen ja asuinympäristöjen laatua ja monipuolisuutta. Varhain aloitettu vuoropuhelu ideoinnin, suunnittelun ja toteutuksen välillä kantaa parhaimmillaan pitkälle.