Uutinen

Yhteistyö palvelupäällikön kanssa edistää kaikkien asumista

Asukkaiden ja palvelupäällikön yhteistyö lisää parhaimmillaan kaikkien asumisviihtyisyyttä. Söderkullassa asuva Ulla ja palvelupäällikkö Miro Puhakka korostavat, että aktiivinen yhteydenpito tuo esiin ajankohtaiset tarpeet. 

Ulla toimii Söderkullan Kalliomäenkaaren talon asukastoimikunnassa, koska on kiinnostunut asuinympäristöstään ja talostaan. Nykyään hän onkin hyvin perillä talon asioista. Sosiaalisen luonteensa takia hän tykkää olla ihmisten kanssa tekemisissä.

- Mielestäni on parempi puuttua asioihin ajoissa, jotta niistä ei kehity oikeaa ongelmaa, sanoo Ulla.

Ulla on asunut Söderkullan talossa nyt kaksi vuotta, ja hän on viihtynyt todella hyvin. Alueella on kaupat lähellä, luontoon pääsee helposti, ja kulkuyhteydet Helsinkiin ja Porvooseen ovat helposti saavutettavia. Se ei silti tarkoita, etteikö aina olisi jotain asiaa palvelupäällikölle ilmoitettavaksi.

- Meillä on mennyt yhteydenpito todella hyvin ja olen aina kokenut, että meidän huolet otetaan tosissaan jos niitä tulee, kertoo Ulla.

Toimikunta vie viestin yhteneväisesti eteenpäin

Ulla on mukana toimikunnan WhatsApp-viestiryhmässä, johon jäsenet voivat ilmoittaa ongelmista tai ehdottaa asioita. Jos kyseessä on jokin ongelmatilanne, yrittää Ulla selvittää mahdollisimman monelta asukkaalta asian laidan, ja vie vasta sitten viestin eteenpäin palvelupäällikölle. Asiat ovat useinmiten helpommin ratkaistavissa, kun useat henkilöt voivat vahvistaa valitusten pitävän paikkansa. Joskus ei kuitenkaan ole aikaa odotella useampien ihmisten kommentteja, vaan ne ilmoitetaan heti palvelupäällikölle.

- Mirolta tulee aina hyvin väliaikatietoa ongelmanratkaisuun liittyen. Se on hyvä, sillä tiedonpuute voisi saada aikaan tunteen, että asiaa ei selvitellä, kertoo Ulla.

Asukastoimikunta voi helpottaa palvelupäällikön työtä

- Yritän aina kerätä tietoa pidemmältä ajalta ja laittaa kaikki samaan tiedotteeseen, jotta en tuki ihmisten sähköposteja turhaan. Ei ole tarpeellista laittaa tiedotetta asukkaille, jos ei ole mitään mistä tiedottaa. Useimmiten joudun muistuttamaan järjestyssäännöistä, tai esimerkiksi näin kesäisin eri tavoista pitää asuntoa viileänä, kertoo Miro.

Miron mukaan on tiettyjä tapauksia, joissa on parempi, että asukastoimikunta ilmoittaa hänelle asioista, kun taas joskus yksityisihmiset voivat myös olla häneen yhteydessä. Jos mahdollista, melu- ja häiriötilanteet on hyvä hoitaa asukastoimikunnan kautta, varsinkin silloin, kun on kyseessä pienempi kiinteistö. Asukastoimikunta voi helpommin tehdä taustaselvitystä asiaan liittyen yhden henkilön sijasta, mikä helpottaa kaikkia osapuolia. Kuitenkin jos melu tai muu häiritsee vain yhtä asukasta, voi hän itse ottaa palvelupäällikköön yhteyttä.

- On hyvä, että asukkaat ovat aktiivisesti yhteydessä palvelupäällikköön. On helpompi puuttua asioihin ajoissa, kun tietää ajoissa, mitä talossa tapahtuu, kertoo Miro.

Korjaustyöt kuuluvat huollolle

On kuitenkin asioita, jotka eivät kuulu palvelupäällikölle, vaan huollolle. Erilaiset korjaustyöt, joko omassa kodissa tai yhteisissä tiloissa, tulee ilmoittaa huollolle. Vikailmoituksen voi tehdä A-Kruunun verkkosivujen kautta asukassivuilla. 
Erilaisista hankinnoista taloon tai asuntoon voi puolestaan kysyä palvelupäälliköltä, joka selvittää onko hankinta mahdollinen.

- Oman kodin asiat ovat asukkaan omia ilmoitusasioita, mutta jos hankinnat koskevat millään lailla myös muita asukkaita, voi asiasta ilmoittaa ensin asukastoimikunnalle joka tuo asian sitten minulle, selventää Miro.

 

Teksti ja kuva: Ida Oljemark