Uutinen

Uusien talojen asukashallinto käynnistyi

A-Kruunun uusissa taloissa Kirkkonummella, Hyvinkäällä ja Mäntsälässä käynnistettiin tällä viikolla asukashallinto pitämällä asukkaiden kokous. Asukashallinnon tavoitteena on luoda yhtiön ja asukkaiden välille hyvä viestintäyhteys.

Ensimmäisessä kokouksessa Kirkkonummen Pakrintiellä viestintäyhteys pelasi erinomaisesti. Parisenkymmentä talon kerhohuoneelle kokoontunutta asukasta keskusteli erittäin vilkkaasti uuden talon asumisviihtyvyyden parantamisesta. Isännöitsijä Teemu Kuusisto kuunteli, keskusteli ja kirjasi asioita muistiin.

Pakrintien kokouksessa pohdittiin yhdessä ratkaisuja muun muassa parkkipaikkojen järjestelyihin, tupakointiongelmiin, huollon järjestelyihin ja lämmityksen optimaaliseen toimivuuteen.

Kiinteistöpalvelupäällikkö Petteri Puolanne oli kaikissa kokouksissa mukana käynnistämässä asukashallintoa kertoen muun muassa miten asukastoimikunnan kautta saadaan aikaan monenlaisia asumisen viihtyvyyttä parantavia asioita ja voidaan lisätä talon yhteisöllisyyttä.

- Iloksemme saimme kaikkiin taloihin aktiiviset asukastoimikunnat. Osanotto kokouksiin vaihteli taloista riippuen. Toki enemmänkin mukaan olisi mahtunut. Toivotaan seuraaviin kokouksiin entistä runsaampaa osanottoa. Kiinteistöjen omistajana meidän tavoitteemme on toimia taloihin liittyvissä kysymyksissä asukkaiden toivomalla tavalla aina kun se on mahdollista. Paras tapa siihen on saada hyvä ja avoin yhteistyö käyntiin asukkaiden ja isännöitsijän välille. Tämän tavoitteen toteutumisessa on asukkaiden aktiivisuus sekä asukastoimikunta avainasemassa, toteaa Puolanne.

Uusissa taloissa yleisin keskustelun aihe liittyi talon tekniikkaan ja tehtyihin rakennusratkaisuihin.  Esimerkiksi piha-aitojen parvekelasien puute oli yksi puheenaihe.

- Ara-lainoitetuissa kohteissa on tiukat etukäteen määritellyt kustannusrajat rakentamiselle. Alkuperäisissä suunnitelmissa voi olla esimerkiksi kyseisiä ratkaisuja, mutta rakennusurakkakilpailun jälkeen voi tulla tilanne, jossa talon kustannukset eivät sovi ns. ara-rajoihin. Joudumme miettimään mistä kustannuksia voidaan karsia, jotta kohde voidaan toteuttaa muilta osin laadukkaasti, kertoo Puolanne.

Puolanne korostaa, että valintoja tehdään myös vuokrien kohtuullisena pitämiseksi.

- Toki mainittuja asioita on mahdollista toteuttaa myös jälkikäteen, mutta omakustannusvuokrien kyseessä ollessa ne tulevat vaikuttamaan vuokratasoon taloittain. Ratkaisuja pohditaan tapauskohtaisesti yhdessä asukastoimikunnan kanssa.

A-Kruunu toteuttaa yhteishallintolain mukaista asukashallintoa

A-Kruunun asukashallintomalli perustuu yhteishallintolakiin, jota on noudatettava valtion tuella rakennutetuissa vuokrataloissa.

- Asukkaiden on mahdollisuus saada edustaja myös yhtiön hallitukseen. Jokaisen talon asukkaiden kokous voi tehdä esityksen ehdokkaasta yhtiökokoukselle. Seuraavan kerran asukkaiden edustaja valitaan ensi vuonna kaksivuotiselle toimintakaudelle, kertoo Puolanne.

Asukastoiminta on vuosien saatossa muuttanut muotoaan ja kilpailee nykyään ajankäytössä asukkaiden muiden vapaa-ajantoimintojen kanssa.

- Pyrimme muokkaamaan asukashallinnosta sellaisen joustavan toimintamallin, joka sopii nykyajan ihmisille. Monissa taloissa onkin otettu tehokkaasti käyttöön muun muassa sosiaalisen median kanavat viestintävälineiksi. Enää ei ehkä mennä niin helposti naapurin oven taakse lainaamaan sokeria, mutta kontaktin voi ottaa digitaalisesti talon oman Facebook-sivun kautta, vinkkaa Puolanne.

A-Kruunun asukashallintomalliin kuuluu kerran vuodessa järjestettävä asukkaiden kokous, talojen omat asukastoimikuntien kokoukset, vuonna 2018 käynnistyvä asukastoimikuntien vuosittainen kokous sekä siinä kokouksessa valittava yhteistyöelin. Lisäksi yhtiön hallituksessa on asukasedustus.

Asukkaiden käytössä on myös asukastoimintamääräraha. Isännöitsijän rooli on tärkeä asukashallinnon käytännön toteutuksessa. Asukashallinto on keskeinen osa hyvää kiinteistöjen ylläpitotoimintaa, jota isännöinti hoitaa.

- Toiminnan tavoitteena on parantaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia omaan asumiseensa. Asukashallinto on myös erinomainen keino yhtiölle pitää säännöllistä yhteyttä asukkaisiin. Vain sitä kautta pystytään kehittämään asumiseen liittyviä asioita asukkaiden toivomaan suuntaan, linjaa Puolanne.

Lisätietoja:

Kiinteistöpalvelupäällikkö Petteri Puolanne, A-Kruunu Oy, puh. 040 512 8170