Uutinen

Kustannuskehitys, asukastoiminta ja ympäristöystävällisyys esiin hallituksessa

Hallituksen asukasedustajat Malviina Peltonen ja Janne Hukkavaara haluavat nostaa hallituksessa esiin asioita, jotka vaikuttavat asukkaiden toimeentuloon, yhteisöllisyyteen ja ympäristöystävällisyyteen.

A-Kruunun hallituksen asukasjäsenenä toimiminen mahdollistaa Malviinan ja Jannen mielestä asukkaiden äänen ja huolenaiheiden esiintuomisen. He kokevat, että asukasjäsenenä voi toimia linkkinä vuokranantajan ja vuokralaisen välillä.

Helsingin Herttoniemessä tällä hetkellä asuva Malviina on asunut A-Kruunulla vuodesta 2017 lähtien. Hänet valittiin heti asukastoimikunnan puheenjohtajaksi, ja seuraavana vuonna hän sai myös tilaisuuden toimia asukasjäsenenä hallituksessa. Nyt hänellä on neljäs hallituskausi meneillään. Malviina kokee asukasjäsenyyden tärkeänä osana asukkaiden hyvinvointia, erityisesti näin epävakaina aikoina.

- Mielestäni on erittäin tärkeää, että asukkailla on ääni hallituksessa ja että on joku, jolle voi esittää huolenaiheensa asumiseen liittyen. Erityisesti tässä maailmantilanteessa asukkaat kaipaavat vakautta ja ennakoitavuutta, ja tätä asiaa vuokranantajan on mahdollista edistää hyvällä ja oikea-aikaisella viestinnällä ja kommunikaatiolla, toteaa Malviina.

Asukasjäsenyys hyödyttää sekä asukkaita että yhtiötä

Malviinalle asukasaktiivisuus on hyvä tapa edistää yhteisöllisyyttä ja tutustua naapureihin. Hallitukseen hän haki, koska halusi mahdollisuuden vaikuttaa asioihin myös oman talonsa ulkopuolella. Hänen mielestään on tärkeää, että ihmiset ovat kiinnostuneita omasta asumisestaan.

Malviina toivoo, että jatkossa asukkaiden ääni olisi entistä enemmän mukana vaikeissa päätöksenteoissa, esimerkiksi kun elinkustannukset nousevat. Hänen mielestään erityisesti tällaisissa asioissa on erittäin tärkeää, että asukkaiden ääni tulee kuulluksi ja heillä on asukasjäsenen kautta mahdollisuus esittää huolenaiheensa vuokranantajalle.

- Se että asukkailla on mahdollisuus olla hallituksessa mukana lisää läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta vuokranantajaa kohtaan. Tämä myös hyödyttää molempia, vuokranantaja pääsee lähemmäs asumisen rajapintaa ja näkee mikä mielentila asukkaiden keskuudessa on. Ja asukkaat saavat nähdä miten vuokranantaja toimii eri tilanteissa, pohtii Malviina.

Malviina toivoo, että jatkossa asukkaiden ääni olisi entistä enemmän mukana vaikeissa päätöksenteoissa, esimerkiksi kun elinkustannukset nousevat. Janne haluaa nostaa esiin hallituksessa myös sekä asukasaktiivisuutta että ympäristöystävällistä asumista edistäviä asioita.
Malviina toivoo, että jatkossa asukkaiden ääni olisi entistä enemmän mukana vaikeissa päätöksenteoissa, esimerkiksi kun elinkustannukset nousevat. Janne haluaa nostaa esiin hallituksessa myös sekä asukasaktiivisuutta että ympäristöystävällistä asumista edistäviä asioita.

Asukkaiden onnistumiset esiin

Janne on asunut vuodesta 2019 Helsingin Sompasaaressa perheensä kanssa, ja toiminut alusta lähtien asukastoimikunnan puheenjohtajana. Hallitukseen hän tuli valituksi tämän vuoden maaliskuussa, ja on ollut erittäin tyytyväinen hallituspaikastaan.

- Olen kokenut, että tämä on ollut itselle hyvä paikka tuoda esiin tärkeitä asioita, ja odotan innolla, että pääsen kunnolla hommiin, kertoo Janne.

Janne on tähän asti lähinnä tutustunut hallituksen toimintaan ja materiaaliin, ja oppinut miten edellisillä kausilla on hoidettu asioita. Hänellä on kuitenkin jo mielessä asioita mitä hän voisi tuoda esiin.

- Haluan erityisesti nostaa esiin erilaisia tyylejä ja tapoja miten asukasaktiivisuutta harjoitetaan, ja tuoda esiin niitä onnistumisia mitä omassakin talossa on ollut, kertoo Janne.

Ympäristöystävällisyys takaa tulevaisuuden

Myös ympäristöystävällisyys on lähellä Jannen sydäntä, ja hän haluaakin tuoda sitä esiin hallituskaudellaan. Janne on omien sanojensa mukaan pitkän linjan rakentaja ja keskittyy nykyisessä työssään erityisesti talojen purkamiseen.

Hänen mielestään jo taloja suunnitellessa pitäisi varmistaa, että niiden purkaminen on mahdollisimman ympäristöystävällistä ja että kaikki materiaalit olisivat mahdollisimman uusiutuvia.

- Haluan sekä omassa talossani että A-Kruunulla ylipäätänsä mennä lähemmäs hiilineutraalia tulevaisuutta, jotta tulevillekin sukupolville jäisi jotain jäljelle, kertoo Janne.

 

Teksti: Ida Oljemark
Kuva: Tapio Antere