Uutinen

Kaarlo Sarkiankadun kohteelle kunniamaininta betonijulkisivusta

Vuoden 2021 Betonijulkisivu – arkkitehtuuripalkinnossa kunniamaininnan on saanut Playa Arkkitehdit Oy A-Kruunulle suunnittelemastaan Kaarlo Sarkian kadun kohteesta. Pääsuunnittelijana hankkeessa oli arkkitehti SAFA Tuukka Vuori. Kaarlo Sarkian katu 6 on vuonna 2020 valmistunut 121 asunnon vuokratalokohde Espoossa.

 

Perusteluissaan arvovaltainen raati nosti Kaarlo Sarkian kadun hyväksi esimerkiksi luovasta suunnittelusta:

”Kohde on hyvä esimerkki siitä, miten luovalla suunnittelulla on saatu toteutettua tiukoissa kustannusraameissa toteutuva valtion tukema vuokra-asuminen näin korkeatasoisesti. Samalla talo on omiaan päivittämään suhtautumistamme kustannustehokkaan betonielementtirakentamisen esteettisiin mahdollisuuksiin: tämä rakennus suorastaan juhlii arkkitehtuurillaan rakennustapaansa.”

A-Kruunun toimitusjohtaja Jari Mäkimattila iloitsee kunniamaininnasta niin hankkeen tekijöiden kuin myös asukkaiden puolesta.

- Kiitän kaikkia hankkeeseen osallistuneita isolla ammattitaidolla ja suurella sydämellä tehdystä työstä. Asukkaille ja kaikille vermonniittyläisille on suunniteltu ja toteutettu rakennus, josta he voivat olla ylpeitä. Ja talon hyvä suunnittelu ei rajoitu vain julkisivuihin, vaan hanke on kokonaisuutena onnistunut, kiittelee Mäkimattila.

Betoniteollisuus ry:n seitsemännen kerran järjestämän arkkitehtuuripalkintokilpailun tarkoituksena on tuoda esiin toteutettuja onnistuneita betonijulkisivukohteita ja niiden suunnittelijoita. Kilpailu järjestetään joka toinen vuosi.

Lisätietoja palkituista hankkeista: Betonijulkisivu - Arkkitehtuuripalkinto 2021