Asuntojen keskipinta-ala on pienentynyt suomalaisessa asuntorakentamisessa viimeisimpinä kolmena vuosikymmenenä. Valitettavasti tämä asia ei ole ratkaistavissa suunnittelijan pöydällä vaan syitä asuntokoon pienentymiseen on tarkasteltava laajemmassa foorumissa, joihin tässä artikkelissa ei nyt keskitytä.

Suomessa käytössä olevan ahtausnormin mukaan asuntokunta asuu ahtaasti, kun siihen kuuluvien henkilöiden lukumäärä ylittää huoneiden lukumäärän, keittiö pois lukien. Yksinasujan asuintilaa käsittelevän väitöskirjani näkökulmasta (Tervo, 2021) on kiinnostavaa, että kohderyhmäni ei tule millään ehdoilla luetuksi ahtaasti asuvien joukkoon – asumisväljyysluokituksen mukaan asutaan siis joko normaalisti tai tilavasti, tai ollaan asunnottomia.