Blogikirjoitus

Taloudellinen kasvu edellyttää toimivia asuntomarkkinoita

Asuntomarkkinoiden toimivuus taloudelliseen kasvuun ja ihmisten hyvinvointiin on välttämättömyys.

Maamme talouden kannalta muutamat kasvukeskukset - etenkin pääkaupunkiseutu - ovat ratkaisevia. Jos näillä alueilla talous ei kykene kasvamaan, koko maan hyvinvointi kärsii.

Jotta yritykset saavat tarvitsemansa työvoimaa, se edellyttää myös toimivia asuntomarkkinoita.

Keskeisenä tekijänä on asumisen hinta. Asuntojen hinnan tai vuokrien pitää olla ihmisten maksukyvyn mukaisia.

Viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana etenkään pääkaupunkiseudulle ei ole rakennettu kysyntää vastaavaa määrää asuntoja, mikä on johtanut sekä omistusasuntojen hintojen että vuokrien kovaan nousuun.

Kovanrahan vuokra-asuntojen tuotanto on lisääntynyt voimakkaasti, koska ne ovat olleet lähes ainoita tuottavia sijoituskohteita.  Tämä ei kuitenkaan ole riittänyt vastaamaan kysyntää, koska vastaavasti valtion tukemien vuokra-asuntojen rakentaminen ei ole kasvanut tarvetta vastaavasti.

Kovanrahan vuokra-asuntojen vuokrat ovat nousseet pääkaupunkiseudulla jo yli ihmisten maksukyvyn. Tämä on johtanut valtion asumistukimenojen kovaan nousuun.

Voi kysyä, kuinka kauan valtiovaraministeriö hyväksyy tämän kehityksen. Ensimmäiset merkit ovat jo nähtävissä ensi vuoden budjettiesityksessä.

Asumisen korkea hinta vaikuttaa oleellisesti myös ihmisten palkkavaatimuksiin. Jotta ihmiset voivat asua muun muassa pääkaupunkiseudulla, he edellyttävät, että voivat palkallaan rahoittaa asumisensa. Pätkä- ym. työsuhteiden nopeasti lisääntyessä tämä on entistä vaikeampaa.

Jos asumisen hinta on kohtuullinen, se vähentää painetta palkkojen nousuun. Yritysten kilpailukyky vastaavasti paranee - syntyy uusia työpaikkoja ja sitä kautta hyvinvointia.

Ihmisten maksukykyä vastaavia vuokra-asuntoja ei synny riittävästi ilman julkisen sektorin tukea. Onko se tuotantotukea vai tulonsiirtoina (asumistuki, toimeentulotuki ja verohelpotukset) tapahtuvaa tukea on osin arvokysymys.  Realiteetti kuitenkin on, että tulonsiirroilla on rajansa.

A-kruunu on yksi valtion tuella vuokra-asuntoja tuottava yleishyödyllinen yhteisö, jonka omistaa valtio.

A-kruunulla on nyt valmiina tai työn alla yli 1 000 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa ja toisesta mokomasta neuvotellaan. 

Tasapainoiset asuntomarkkinat tarvitsevat erilaisia asuntoja, mutta niiden jakauman pitää vastata ihmisten maksukykyä, muuten koko yhteiskunnan kehitys hidastuu.

HYVÄÄ JOULUA toivottaen,
Hannu Puttonen
A-Kruunu Oy:n hallituksen puheenjohtaja