Blogikirjoitus

Sekatalokonsepti edistäisi ara-tuotantoa ja ehkäisisi segregaatiota

Valtion tukeman asuntotuotannon tulevaisuudesta on viimeaikoina keskusteltu paljon. Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksessa on valtion tukemalle tuotannolle määritelty tavoitteet. Sopimuksen mukaan vähintään viidesosa uudistuotannosta on toteutettava valtion tukemina kohtuuhintaisina vuokra-asuntoina.

Osa näistä asunnoista toteutuu kaupungin luovuttamille tonteille, mutta talkoisiin tarvitaan myös muita tontinomistajia. Tämän takia Espoo edellyttää pääsääntöisesti kaikissa maankäyttösopimuksissa, että osa kaavan mahdollistamasta rakennusoikeudesta osoitetaan valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon.

Yhteisistä talkoista huolimatta MAL -sopimuksen mukaiseen valtion tukeman asuntotuotannon määrää koskevaan tavoitteeseen on ollut toistaiseksi vaikea päästä. Kuntatoimijoiden ohella muutama rakennuttaja on ilmoittanut olevansa edelleen halukas toteuttamaan vuokra-asuntoja 40 vuoden korkotukilainalla eli toimijoista ei niinkään ole pulaa.

Sopivia tontteja on toki vähänlaisesti, mutta ainakin Espoossa riittää myös muita tuotantoa hidastavia tekijöitä kuten kaavoihin liittyvät valitukset, infrarakentamisen tuomat yllätykset, korkeat rakentamiskustannukset ja monin paikoin myös liito-oravat.

Espoossa päivitetään tänä vuonna muutama vuosi sitten laadittua asunto-ohjelmaa. Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen, monipuolinen ja kohtuuhintainen asuntotarjonta, erilaisten väestöryhmien asumisen mahdollistaminen sekä asumisen ekologinen kestävyys tulevat edelleen olemaan asunto-ohjelman keskeisiä tavoitteita.

Myös asuntoalueiden tasapainoinen kehittäminen sisältäen asuntoalueiden eriytymiseen liittyvät kysymykset sekä täydennysrakentamisen näkökulman eriytymiskehitystä hillitsevänä keinona tulee olemaan yksi painopistealue tulevassa asunto-ohjelmassa.

Asuntoalueiden eriytymiseen liittyvät kysymykset haastavat sopivien tonttien löytämistä valtion tukemalle vuokra-asuntotuotannolle sekä uusilla asuntoalueilla että täydennysrakentamisessa. Eikä tulorajojen käyttöönotto vuoden 2017 alussa ainakaan helpottanut tätä asiaa.

Suuria vuokra-asuntokohteita ja korttelikokonaisuuksia, joissa on paljon valtion tukemia vuokra-asuntoja, halutaan välttää. Niiden on todettu kasaavan ongelmia, joiden vaikutukset ulottuvat laajemmalle kuin sen nimenomaisen talon tai korttelin alueelle.

Toisin sanoen edullisen ja monimuotoisen asuntotuotannon ja tonttitarjonnan ohella, vannomme viimeistään nyt hallintamuotorakenteeltaan monipuolisten asuinalueiden ja -kortteleiden nimiin.

Tästä näkökulmasta olisi tärkeää, että pitkää korkotukimallia kehitetään jatkossa siihen suuntaan, että se mahdollistaa samaan rakennukseen erilaisilla rahoitusmalleilla toteutettavia asuntoja.

Ns. sekatalokonsepti helpottaa valtion tukemien vuokra-asuntojen syntymistä myös tiivistyvässä kaupunkirakenteessa hyvien julkisten liikenneyhteyksien ja palveluiden äärelle.

Anne Savolainen
Asuntopäällikkö