Blogikirjoitus

Muutoksissa vaikuttaminen

Tämä kevät on osoittanut että, muutoksia voi tapahtua. Muutokset voi olla äkillisiä sekä yllättäviä ja niitä voi tapahtua nopeasti. Muutoksessa ja myllerryksessä ihminen kaipaa pysyvyyttä sekä turvallisuuden tunnetta. Turvallisuuden tunne ihmiselle voi syntyä monista eri tekijöistä mutta yksi näistä on koti ja asuinympäristö.

Etenkin viime aikoina ihmiset ovat enemmän ja enemmän jääneet kotiin ja vähentäneet sosiaalisia kontakteja. Kun kotona vietetään yhä enemmän aikaa, on saatettu kiinnittää enemmän huomiota myös oman asumisen viihtyvyyteen. Asumisen viihtyvyys muodostuu monesta muustakin asiasta kuin tapettien väristä ja mukavasta divaanisohvasta. Osallistumalla ja vaikuttamalla omaan asumiseensa ja asuinyhteisönsä kehittämiseen pystyy lisäämään oman asumisensa viihtyvyyttä sekä turvallisuuden tunnetta.

Olen ollut A-kruunun asukas nyt kahden vuoden ajan. Olen toiminut Vantaan Timanttikuja 1 talon asukastoimikunnan puheenjohtajana vuodesta 2018 asti.  A-Kruunulla olen pitänyt siitä, miten vuokranantaja antaa asukkailleen mahdollisuuden vaikuttaa omaan asumiseen, viihtyvyyteen ja yhteisöllisyyden kehittämiseen asukasdemokratian avulla. Päättämällä yhdessä taloa koskevista asioista ja järjestämällä yhteisiä tapahtumia, talon asukkaat tulevat toisilleen tutuiksi. Kun asukkaat pääsevät vaikuttamaan omaa asumista koskeviin asioihin, se lisää luottamusta myös vuokranantajaa kohtaan.

Tänä keväänä minut valittiin A-Kruunun hallituksen toiseksi asukasjäseneksi. Asukasjäsenenä pääsen näkemään ja olemaan mukana hallitustyöskentelyssä sekä kaikissa asukkaita koskevissa päätöksenteoissa. Pääsen myös seuraamaan uudisrakentamista ja kaupunkien kehittymistä sekä näkemään uusien hankkeiden edistymistä.

Asukastoimikunnan puheenjohtajana sekä asukasjäsenenä pääsen näkemään sekä vuokranantajan että asukkaiden puolen asumisessa. On tärkeää, että hallituksessa on mukana A-kruunun asukkaita, joilla on omakohtainen kokemus A-kruunun asunnoissa asumiseen. Kun asukkaat pääsevät mukaan ideoimaan ja suunnittelemaan omaa asumistaan, voidaan kehittää asukkaiden tarpeita vastaavia asuinratkaisuja.

On myös arvokasta, että hallitustyöskentelyssä kuullaan loppuasiakkaan mielipiteitä. Tiivis yhteistyö vuokranantajan ja asukkaan välillä auttaa lisäämään luottamusta ja yhteistyöhalukkuutta sekä parantamaan tiedonvälitystä asukkaille.

Toivon hallitustyöskentelylläni pääseväni lisäämään aktiivista asukasdemokratiatoimintaa. Mitä enemmän asukkaita on vaikuttamassa yhteisiin asioihin, sitä varmemmin saadaan kaikkia palveleva asuinympäristö. A-Kruunu on vastuullisuusohjelmassaan sitoutunut edistämään muun muassa kiertotaloutta ja tätä tavoitetta tahdon olla mukana edistämässä. Toivon myös pääseväni kehittämään jouhevampaa asiakaspalvelua erityisesti erilaisissa asukkaiden ongelmatilanteissa. Otan mielelläni vastaan asukkaiden kehitysehdotuksia asumiseen liittyen.

Malviina Ruokonen
Asukastoimikunnan pj, Timanttikuja
A-Kruunu Oy:n hallituksen jäsen