Blogikirjoitus

Konseptikilpailuilla innovatiivista kaupunkikehitystä

Pärjätäkseen tontinluovutuksen konseptikilpailuissa on haastettava normaalit työskentelytavat, kasattava monialainen kumppaniverkosto, innovoitava laaja-alaisesti ja ylitettävä itsensä tiiminä. Tonttien luovutus puhtaalla hintakilpailulla ei tuota yhtä tehokkaasti innovatiivista ja monipuolista kaupunkia.

Muodostimme Jätkäsaaren palvelukortteleiden tontinluovutuskilpailuun monipuolisen konsortion, jossa rakennuttajakumppaneina olivat A-Kruunu Oy, Asuntosäätiö, NAL Asunnot Oy, Saraco D&M Oy ja YIT Suomi Oy. Lisäksi konsortioon kutsuttiin kilpailuaikana yhdeksän palvelu- ja teknologiakumppania, jotka tuovat lisäarvoa palvelukorttelin ja Jätkäsaaren asukkaille. Kaupunki valitsi konsortiomme neuvottelukumppanikseen syksyllä 2017, jonka jälkeen korttelin suunnitelmaa on työstetty eteenpäin.

Jätkäsaaren palvelukorttelin konseptisuunnitelmassa ”Jätkän Messi” kantavana ideana on sujuva arki ja asuminen, yhteisöllisyys, ihmisten väliset kohtaamiset ja monipuoliset palvelut ja aktiviteetit eri-ikäisille. Suunnitelmien mukaan kortteliin tulee erilaisia asuntoja eri elämänvaiheessa oleville kaupunkilaisille, päivittäistavarakauppa ja ravintoloita, päiväkoti ja hotelli. Pyrkimyksenä on rakennettavien tilojen hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti kellonympäri.

Palvelukorttelin asuntohankkeiden kerhotilat on keskitetty yhteiseen Kylätaloon, jolloin korttelin yhteistilojen palvelutarjoaman kehittämiseen on riittävästi resursseja. Kylätalon arkea pyörittää kahvilayrittäjä, joka myy kahvia ja leivonnaisia kaikille kaupunkilaisille, mutta myös järjestää korttelin asukkaille erinäisiä tapahtumia.

Kylätaloon toteutetaan talvipuutarha, jonka yhteyteen Järvikylän salaateista ja yrteistä tunnettu Famifarm Oy toteuttaa kaupunkiviljelylaitoksen. Viljelylaitoksessa kasvatettuja salaatteja ja yrttejä myydään kortteliin sijoittuvassa lähikaupassa. Talvipuutarha yhdessä kaupunkiviljelylaitoksen kanssa luo alueelle vehreän kohtaamispaikan.

Kerhotilan käyttö- ja palveluasteen nostamisen lisäksi pohdimme korttelin muita synergiaetuja - mitä palveluja kortteli voisi tarjota eri-ikäisille käyttäjille ja kuinka hyödyntää vajaakäyttöisiä tiloja. Esimerkiksi päiväkodin tilat ovat normaalisti käytössä arkisin klo 7–17.

Toisaalta Jätkäsaaren alueella ei ole merkittävissä määrin lasten- ja nuorten ilta- ja loma-aikojen ohjattua toimintaa. Saimme konsortioomme mukaan lapsille ja nuorille taidekasvatusta tarjoavan Arkkitehtuurikoulun Arkin, joka voi hyödyntää toiminnassaan päiväkodin tiloja päiväkodin ollessa suljettuna.

Uskallan väittää, että konseptikilpailuiden tulokset takaavat parempaa kaupunkia myös konseptikilpailuihin osallistujien muihin hankkeisiin. Kaupunkikehityksen rima nousee ja konseptikilpailussa hyväksi havaittuja innovaatiota hyödynnetään seuraavien hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Jätkäsaaren useat toteutuneet kohteet ovat mainio esimerkki konseptikilpailuiden tuloksista: Sukupolvienkortteli, Vihreistä vihrein -kortteli, puukortteli Wood City, taiteilijatalo Jallukka, useat yhteisölliset ryhmärakentamisprojektit, jne.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee korttelin varausesitystä ensi viikon tiistaina 26.2.2019 järjestettävässä kokouksessaan. Tavoitteena on, että alueen kumppanuuskaavoituksena laadittava asemakaavaluonnos valmistuu keväällä 2019 ja kaavaehdotus on käsittelyssä alkuvuodesta 2020.
 

Mikko Pätynen

DI, maanhankintapäällikkö, YIT Suomi Oy

*Rakennuttajakumppanien lisäksi konsortioon kuuluu palvelukumppanit: 24 Rental Network Oy, Arkkitehtikoulu Arkki Ry, Famifarm Oy (Järvikylä), Majoituspalvelu Forenom Oy, HOK-Elanto, Liikennevirta Oy, Mehiläinen Oy, Toughbyte Oy, City Dev Labs Oy.

YIT:n lehdistötiedote 22.2.2019