Blogikirjoitus

Kestävästi kohtuuhintaisia vuokria

A-Kruunu tuottaa Helsingin seudulle kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, joiden avulla helpotetaan asukkaiden arjen toimintoja sekä edistetään alueen elinkeinoelämän kehittymistä.

Kohteiden rahoittamiseen käytämme ARA:n hyväksymiä 40 vuoden korkotukilainoja. Kyseistä lainajärjestelmää ollaan parhaillaan uudistamassa.

Pitkä korkotukilaina on A-Kruunun kaltaiselle, omakustannusperiaatteella toimivalle yleishyödylliselle toimijalle tärkeä rahoitustyökalu, jonka avulla pystymme toteuttamaan kohteita asetettujen tavoitteiden mukaisesti  kohtuuhintaisesti.

Sitoutuminen pitkään omistajuuteen ei ole meille perustavoitteidemme vuoksi ongelma. Käytännön kokemusten pohjalta olemme kuitenkin todenneet lainajärjestelmässä samat valuviat kuin muutkin toimijat.

Lainajärjestelmä kaipaa  uudistusta, ja  erityisen tärkeänä pidämme sekä yhtiön että asukkaiden kannalta lainojen lyhennysohjelman takapainotteisuuden vähentämistä  vastaamaan nykyistä inflaatioympäristöä. Vain siten pystytään takaamaan asukkaille vakaa vuokrataso myös silloin, kun taloja ryhdytään peruskorjaamaan.

Tällä hetkellä uusien kohteiden vuokrataso saadaan erittäinkin  matalaksi, koska lainan lyhennykset ovat aluksi todella vähäiset. Uskoisin, että vuokratasoa voisi hyvin korottaa lainanlyhennysten osalta 1-2 euroa neliöltä kuukaudessa ja asumisen kustannukset olisivat silti vielä kohtuulliset.

A-Kruunun keskivuokra uusissa taloissa on tällä hetkellä noin 11 euroa  euroa neliöltä kuukaudessa. Helsingin seudulla tuo vuokrataso on erittäin kohtuullinen. Sen ovat huomanneet myös asukkaat, sillä hakijoita uuteen taloon on yleensä useita satoja.

Hankekohtaisesti tasapainoisemmasta lyhennysohjelmasta pystytään nykyään neuvottelemaan ARA:n kanssa joustavasti.  Järkevintä tietenkin on ottaa tasapainoisempi ohjelma käyttöön vakioratkaisuna. Siten päästään  myös lähemmäs korkotukijärjestelmän perustavoitetta eli kohtuuhintaisen asumisen tarjoamista pieni- ja keskituloisille kotitalouksille vakaan asumismenojen kehityksen kera.

Korkotukituotantoa tarvitaan asuntomarkkinoilla yhä edelleen. Asuntomarkkinoiden nykytilanne  Helsingin seudulla ja muutamilla muilla kasvavilla kaupunkiseuduilla osoittaa sen tarpeellisuuden. Markkinat eivät ole pystyneet luomaan vastaavanlaista kohtuuhintaista mallia tuottaa asuntoja tavallisille palkansaajille.

A-Kruunun tavoitteena on tuottaa joka vuosi noin 400 uutta vuokra-asuntoa. Pitkän korkotukilainoituksen uudistaminen nykyaikaisemmaksi järjestelmäksi helpottaa  asuntokannan hallinnoimista myös tulevaisuudessa.

Jari Mäkimattila
Toimitusjohtaja
A-Kruunu Oy