Blogikirjoitus

Helsinkiläinen asukas on asiakas

Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelma perustettiin lähes kymmenen vuotta sitten. Ohjelman tavoitteena on monipuolistaa helsinkiläistä asuntokantaa ja tehdä helsinkiläisestä kerrostaloasumisesta houkuttelevaa. Sivutuotteena projekti edistää rakennusalan kehittymistä, kun erilaiset kehittämishankkeet säteilevät ympäristöönsä ja tieto uudenlaisista kokeiluista leviää.

Vuosien varrella on ohjelman puitteissa kokeiltu erilaisia kehittämisideoita lähes 30 hankkeen verran. Hankkeet ovat olleet sekä yksittäisiä taloja että kokonaisia kortteleita tai eri puolella kaupunkia sijaitsevia kohteita, joilla on yhteinen kehittämisteema.  Teemat ovat vaihdelleet kerrospihatalojen ja itsenäisten kerrostaloasuntojen kehittämisestä yhteisöllisyyttä tukeviin hankkeisiin, tai hankkeisiin, joissa on kokeiltu esimerkiksi autopaikattomuutta tai energiatehokasta rakentamista. 

Kehittyvä kerrostalo -ohjelman tavoite kehittää nimenomaan kerrostaloasumista on perusteltua, sillä Helsingin asunnoista lähes 86 prosenttia on kerrostaloissa. Tulevaisuudessa osuus on vielä suurempi. Samansuuntainen kehitys on käynnissä myös muissa suurissa kaupungeissa Suomessa ja ulkomailla.

Kysymys kuuluu, miten ja mihin suuntaan meidän tulisi kehittää kerrostaloasumista?

Kehittyvä kerrostalo -työryhmämme on parhaillaan koulutuksessa, jossa olemme pysähtyneet sen äärelle, kuka oikeastaan on ohjelmamme asiakas. Kysymys on valaiseva. Ymmärrämme nyt, että asiakas on helsinkiläinen asukas, nykyinen tai tuleva. Heille, asukkaille, me monipuolisia ja erilaisia asumisen tarpeita täyttäviä kerrostalotaloja ja asuinympäristöjä suunnittelemme.

Kunnianhimoisena tavoitteena on suunnitella ja kehittää vieläpä jotain ihan uutta, jotain mitä helsinkiläisillä asuntomarkkinoilla ei vielä ole tarjolla, mutta mitä asukkaat ehkä haluaisivat.

Hankkeiden tulee toki palvella myös kaupungin kokonaisetua ja niiden tulee olla realistisia toteuttaa. Mutta mitä tämä kaikki käytännössä tarkoittaa, pitäisikö asukas ottaa entistä tiiviimmin mukaan asuntorakentamisen kehittämiseen ja hankkeiden konkreettiseen suunnitteluun?

Ymmärrämme toki, että Kehittyvä kerrostalo -ohjelma on hyvin pieni osa koko alaa ja asuntorakentamisen kehittämistä, mutta toivottavasti ohjelma jo pelkällä olemassa olollaan ja yksittäisillä hankkeillaan muistuttaa asumisen laadun merkityksestä.

Joka toinen vuosi järjestetyt seminaarimme ovat keränneet ohjelmaan hyväksyttyjen hankkeiden äärelle sankoin joukoin alan toimijoita kuuntelemaan ja keskustelemaan rakennusalan kehittymisestä sekä vaihtamaan ajatuksia. Se, miten saisimme vielä asukkaat mukaan tähän keskusteluun, on haasteemme tulevaisuudessa.

Kerrostalorakentamisen kehittämiseen Helsingin kaupunki tarvitsee kumppaneita, joita ovat asukkaiden lisäksi rakennuttajat, rakennusliikkeet, yliopistot ja korkeakoulut, erilaiset tutkimuslaitokset ja kehittämiskonsultit.

A-Kruunu on ollut yksi kumppanimme vuosien varrella. Kiitos yhteistyöstä A-Kruunulle ja muille yhteistyökumppaneille. Toivottavasti yhteistyömme jatkuu Kehittyvä kerrostalo -ohjelman puitteissa ja muutoinkin tulevaisuudessa. Mielessä kirkkaana tavoite: monipuolisia ja erilaisia asumisen tarpeita vastaavia koteja helsinkiläisille.

Asukas on yhteinen asiakas meille kaikille.

Riikka Karjalainen
Kehittyvä kerrostalo -ohjelman koordinaattori
Helsingin kaupunki

Tutustu tarkemmin ohjelmaan: Kehittyvä kerrostalo