Blogikirjoitus

Asukasyhteistyö luo kilpailukykyä

Talojemme asukastoimikuntien puheenjohtajat kutsutaan koolle kerran vuodessa asukashallintomallimme mukaan. Olemme aiemmin täyttäneet tilaisuuden yhtiön ajankohtaisilla kuulumisilla talousasioista korjaustoimintaan ja muihin asioihin, jotka olemme pitäneet tärkeänä kertoa asukkaille.

Tänä vuonna asukkaat halusivat toisin. He toivoivat vapaamuotoista tilaisuutta, jossa pääsisivät vaihtamaan kokemuksiaan talojen asioista kuten asukkaiden yhteistoiminnasta, huollosta tai asumisrauhasta.

Tapasimme Pasilan Fame Musiikkimuseolla hyvän ruoan äärellä, ja päätteeksi oli myös mahdollisuus tutustua museoon. Kieltämättä vapaamuotoinen tilaisuus oli itsellekin mieluisampi tapa kuin virallisuutta huokuva kokous. Ja talojen asioita tuli käsiteltyä vähintään yhtä paljon kuin ennen.

Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa velvoittaa A-Kruunun kaltaiset yritykset ylläpitämään asukashallintoa, koska asukkaille halutaan antaa mahdollisuus vaikuttaa asumiseensa. Tavoite on tärkeä, sillä totta kai kaikilla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa elämän keskeisimpään tekijään asunnon hallintamuodosta riippumatta.

Me näemme kuitenkin asukashallinnon vielä laajemmin. Yhtiölle asukashallinnon eri elementit antavat erittäin hyvän linkin asumisen arkeen ja siihen liittyviin palveluihin eli meidän ydinliiketoimintaamme. Tuon kontaktin ansiosta saamme tietoomme asumisen toimivat ja toimimattomat tekijät ja saamme mahdollisuuden parantaa palveluamme. Kyse on kilpailukyvystä ja halustamme pitää asuntomme jatkossakin täyskäytössä. Tällä hetkellä asuntojemme käyttöaste on 99,7 %.

Esimerkiksi huollon toiminta tulee ihan toisella tavalla valvotuksi, kun asukkaat seuraavat huoltotoimenpiteiden toteutumista ja tietävät voivansa vaikuttaa asiaan. Teemme myös tiivistä yhteistyötä asukastoimikuntien kanssa asumisrauhaan liittyvissä asioissa.

Hyödynnämme myös asukastyytyväisyyskyselyn toiminnan laadun parantamiseksi talokohtaisesti. Olemmekin saaneet selkeästi parannettua kyselyn arvosanoja hoitamalla kuntoon asukkaiden kokemat puutteet.

Asukastyytyväisyys on yksi arvoistamme taloudellisuuden, vastuullisuuden ja ketteryyden ohella. Asukashallinto ei ole siis meille vain lain kirjaimen täyttämistä, vaan aito työkalu strategisten tavoitteidemme saavuttamiseksi. Tahtotilamme on olla asukkaiden arvostama toimija, ja se arvostus ansaitaan muun muassa tekemällä yhteistyötä asukkaiden kanssa.

 

Petteri Puolanne
Kiinteistöpalvelupäällikkö
A-Kruunu Oy